Radca Koordynator Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

  Gen. bryg. Piotr ŻURAWSKI urodził się w 1963 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył w 1988 roku. Następnie służył na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych w 41 Pułku Zmechanizowanym i 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża.
  W latach 1995–1997 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, po której został skierowany do służby jako starszy oficer planowania w Dowództwie Wojsk Lądowych (DWLąd). W 1998 roku rozpoczął podyplomowe studia w Marine Corps University w USA. Po ukończeniu studiów w 1999 roku powrócił do Dowództwa Wojsk Lądowych i służył jako starszy specjalista w Oddziale Operacji Pokojowych i Współpracy Sojuszniczej.
  W 2000 roku został szefem Wydziału w Oddziale Współpracy Międzynarodowej i awansował
na stopień majora. W 2001 roku ukończył II poziom studiów podyplomowych na Akademii Połączonych Sił Zbrojnych w USA w Virginii. Na początku afgańskiej operacji „Trwała Wolność” został ponownie skierowany do USA do dowództwa centralnego (CENTCOM) w Tampa na Florydzie (USA), by koordynować utworzenie pierwszego polskiego kontyngentu w Afganistanie. Awans do stopnia podpułkownika otrzymał w roku 2003 i objął stanowisko starszego specjalisty w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE (Belgia).
  W 2006 roku już jako pułkownik został szefem Oddziału Współpracy Międzynarodowej w DWLąd. W kwietniu 2009 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy 21 BSP, skąd we wrześniu wyjechał do Afganistanu  w ramach VI zmiany PKW jako zastępca dowódcy. W latach 2010-2011r. ukończył Studia Polityki Obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony (NDU) USA. Następnie pełnił obowiązki w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych (G-5). Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 3 czerwca 2013 r. został wyznaczony na dowódcę 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej i pełnił obowiązki Dowódcy do 18 maja 2015r. Od 19 maja 2015r pełnił obowiązki Z-cy Szefa Sztabu ds. Planowania w Wielonarodowym Korpusie Północ – Wschód.
  Po zakończeniu służby w Korpusie w maju 2018 r. objął stanowisko Radcy Koordynatora w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych które pełni do dnia dzisiejszego.