Sekretariat I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 824 100

email: dgrsz.zastepca.sekre@mon.gov.pl

Sekretariat Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 826 101

Sekretariat Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

ul. Żwirki i Wigury 103/105

00-912 Warszawa
tel. +48 261 826 301

email: dgrsz.sztab.sekretariat@mon.gov.pl

Sekretariat Inspektoratu Marynarki Wojennej

ul. Jerzego Waszyngtona 44

81-301 Gdynia
tel. +48 261 263 003

email: dgrsz.inspektoratmw@ron.mil.pl

Sekretariat Inspektoratu Sił Powietrznych

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 825 725

email: dgrsz.isp.sekretariat@mon.gov.pl

Sekretariat Inspektoratu Wojsk Lądowych

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 826 643

email: dgrsz.iwl.sekretariat@mon.gov.pl

Sekretariat Inspektoratu Rodzajów Wojsk

ul. Żwirki i Wigury 103/105

00-912 Warszawa
tel. +48 261 824 340

email: dgrsz.irw.sekretariat@mon.gov.pl

Sekretariat Inspektoratu Szkolenia

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 825 777

email: dgrsz.is.sekretariat@mon.gov.pl

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ul. Żwirki i Wigury 103/105

00-912 Warszawa
tel. +48 261 824 232

email: dgrsz.bhp@mon.gov.pl

Wydział Skarg i Wniosków

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 824 958

email: dgrsz.wsiw@mon.gov.pl

Zespół Starszego Podoficera Dowództwa

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 825 594

email: dgrsz.zspd@mon.gov.pl

Kancelaria Jawna

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 825 144
fax. +48 261 825 030

Biuro Przepustek

ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 825 779