Inspektor Wojsk Lądowych gen. dyw. Maciej Jabłoński

Gen. dyw. Maciej Jabłoński – urodził się 2 maja 1969 roku. Służbę w wojsku rozpoczął w 1988 roku, kiedy został podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski w 1992 roku objął dowództwo nad plutonem czołgów w 1 pułku zmechanizowanym w Wesołej, który następnie został przeformowany w 1 Warszawską Brygadę Pancerną. W 1994 roku objął dowodzenie nad kompanią czołgów, a dwa lata później, już w stopniu kapitana, został Szefem Sztabu – Zastępcą Dowódcy batalionu czołgów w tejże brygadzie.

W 1997 roku odbył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów. W tym samym roku objął obowiązki Kierownika Sekcji Szkolenia 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.
W latach 1999-2001 roku był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, następnie zaś został mianowany specjalistą, a potem – już jako podpułkownik – Zastępcą Szefa Oddziału Szkolenia Dowództw w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. Po sześciu latach służby w tymże oddziale objął stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego.

W 2011 roku wziął udział w X zmianie PKW Afganistan jako Szef Sztabu – Zastępca Dowódcy Polskich Sił Zadaniowych.

W 2013 roku ponownie był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej.

Kolejnym szczeblem kariery generała Jabłońskiego było objęcie stanowiska Głównego Specjalisty w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a pół roku później został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Planowania Rozwoju J-5 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od 1 lipca 2014 roku pułkownik Maciej Jabłoński objął dowodzenie nad 10 Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.

1 sierpnia 2015 roku otrzymał awans na pierwszy stopień generalski.
Od 24 listopada 2016 roku generał brygady Maciej Jabłoński był Szefem Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 w Sztabie Generalnym.
W dniu 29 czerwca 2018 roku zostaje Dowódcą 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. 15 sierpnia 2018 roku Dowódca 12SDZ generał Jabłoński, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymuje awans na generała dywizji.

Od 01 października 2020 r. na podstawie Decyzji MON Nr 2426 z dnia 23 września 2020 r. gen. dyw. Maciej JABŁOŃSKI jest Inspektorem Wojsk Lądowych
w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Generał Jabłoński interesuje się kulturoznawstwem i motoryzacją, ponadto jest pasjonatem żeglarstwa. Jest żonaty, ma syna.