Inspektor Sił Powietrznych gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła

Generał dywizji pilot Jacek Pszczoła urodził się 18 października 1967 roku w Orzyszu. W 1990 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie na kierunku pilot samolotu naddźwiękowego. Następnie  studiował na Wydziale Organizacji i Zarządzania – Dowodzenia Wojskami Akademii Obrony Narodowej. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w Studium Polityki Obronnej w Bazie Wojsk Lotniczych Maxwell (USA). Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie (USA) w 2016 roku. W trakcie zawodowej służby wojskowej podnosił swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach przewidzianych dla pilotów wojskowych statków powietrznych. Posiada mistrzowską klasę pilota wojskowego oraz pełne wyszkolenie lotnicze, w tym uprawnienia do wykonywania lotów instruktorskich i dowódczych na samolotach F-16. Legitymuje się nalotem ogólnym w wymiarze ponad  2200 godzin.

W trakcie służby wojskowej gen. Pszczoła zajmował stanowiska służbowe Pilota, Starszego Pilota, Zastępcy Dowódcy Eskadry, Dowódcy Eskadry, Kierownika Sekcji Szkolenia Lotniczego oraz Szefa Sekcji Szkolenia Lotniczego. W 2005 roku został zakwalifikowany do grupy pierwszych 12 pilotów przeszkalanych na samoloty F-16 w USA. Po zakończeniu szkolenia w 2007 roku objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Łasku i wraz z Dowódcą Eskadry rozpoczął intensywne szkolenie w kraju na polskich „Jastrzębiach”. W 2009 roku brał czynny udział w przygotowaniu sił i środków do pełnienia dyżuru bojowego w systemie NATINADS, czego uwieńczeniem była certyfikacja pary dyżurnej w listopadzie 2009 roku oraz wyróżnienie przez Dowódcę Sił Powietrznych białą bronią. W 2010 roku objął stanowisko Dowódcy Grupy Działań Lotniczych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, a w 2011 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

W 2016 r.  gen. Pszczoła ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Waszyngtonie. Następnie pełnił służbę w 2. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu na stanowisku Zastępcy Dowódcy, a od grudniu 2016 roku jako jego Dowódca.

W marcu 2018 roku został mianowany na stopień generała brygady. W sierpniu 2018 roku objął obowiązki Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych-Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Z dniem 19 października 2018 roku rozpoczął służbę na stanowisku Inspektora Sił Powietrznych.
12 listopada 2019 roku awansowany do stopnia generała dywizji.

Za wzorową służbę został odznaczony między innymi:

- Srebrnym Krzyżem Zasługi,
- Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju,
- Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
- Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

W 2008 roku został uhonorowany tytułem Pilota Roku 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego.