Grupa dowódcy

Grupa dowódcy jest strukturą funkcjonalną komórek Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podporządkowanych Dowódcy Generalnemu, właściwą w zakresie zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania DG RSZ m.in. w obszarach obsługi prawnej, ochrony informacji niejawnych, planowania finansowego, bhp, bezpieczeństwa lotów czy komunikacji społecznej.