JEDNOSTKI / INSTYTUCJE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE DG RSZ

Zespół Wydawniczy Dowództwa Generalnego RSZ w Warszawie
Wielonarodowa Brygada w Lublinie
6 Ośrodek Radioelektroniczny w Gdyni