Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika

Żołnierską służbę rozpoczął w 1981 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1985 roku, po jej ukończeniu rozpoczął służbę w jednostkach wojskowych 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 roku, po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został skierowany do Zarządu Operacyjno–Planistycznego Inspektoratu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie do Zarządu Ogólnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
W latach 1995–1996 ukończył Międzynarodowe Kursy w Holandii i Wielkiej Brytanii. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania oraz zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 roku pełnił służbę w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji.
 
Po powrocie z misji, w 2008 roku, ukończył Podyplomowe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej i objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W 2011 został skierowany do Afganistanu na stanowisko zastępcy dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych.
 
Od czerwca 2013 roku pełnił służbę w 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu.
Od 17 lutego 2014 roku był dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
8 lutego 2017 roku z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał akt mianowania na stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. W dniu 1 marca 2018 roku został awansowany do stopnia generała broni.
12 listopada 2019 roku otrzymał awans na stopień generała.
 
Generał Jarosław Mika odznaczony został Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Iraku i Afganistanu, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.