ZLOT-2021

Na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dniach 29-30 września br. odbędzie się doroczny kurs szkoleniowo-metodyczny dowódczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP – ZLOT 2021.
Celem kursu jest:
- ocena poziomu wyszkolenia bojowego kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP;
- sprawdzenie wiedzy specjalistycznej kierowniczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP;
- przedstawienie koncepcji szkolenia pilotów bojowych w oparciu o Lotniczą Akademię Wojskową i 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego;
- prezentacja infrastruktury i jej przygotowanie do certyfikacji zgodnie z wymaganiami krajowymi i sojuszniczymi;

Planowane jest wystąpienie przedstawiciela DG RSZ oraz LAW.

Przedstawicieli mediów zapraszamy w dniu 29 września br. (środa) na teren 41 BLSz w godzinach 10.00-14.00 na lądowania statków powietrznych. Obsługa prasowa wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy.
Akredytacje (Zał. nr 1 - formularz akredytacyjny) proszę przesyłać do 28 września br. do godz. 12.00 na adres: s.szymanek@ron.mil.pl oraz ma.mikusek@ron.mil.pl.

W dniu wydarzenia akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie do 41 BLSz w godz. 8.00-9.00 do Biura Przepustek ul. Lotników Polskich 1, 08-521 Dęblin.

Przedstawiciele mediów oraz wozy transmisyjne zostaną skierowane na miejsce wydarzenia przez służby porządkowe. Mogą wystąpić problemy z dostępem do sieci-prosimy to uwzględnić w przygotowaniu do relacji. Rekomendowana długość kabla – ok. 300 m.

Spotterzy zobowiązani są do używania kamizelek odblaskowych .

Formularze ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie fotografii przez 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego będą dostępne na biurze przepustek.

Materiał filmowy podlega autoryzacji przez rzecznika prasowego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl,
 tel. +48 261-826-116 ,tel. +48 261-826-236 kom. +48 887-570-912.


Szczegółowych informacji nt. udziału mediów w wydarzeniu udziela mjr Sebastian SZYMANEK, tel. 887 882 583.