Święto Żołnierza Rezerwy

W sobotę (10 października) o godz. 12.00 w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu odbędą się uroczystości z okazji Święta Żołnierza Rezerwy połączone z przysięgą wojskową żołnierzy służby przygotowawczej.
Dziennikarze zainteresowani udziałem w wydarzeniu proszeni są o przesłanie akredytacji (imię i nazwisko, nazwa redakcji, nr legitymacji prasowej, numer telefonu) na adres: 2pinz@ron.mil.pl do piątku (09 października br.) do godziny 13.00. Redakcje telewizyjne prosimy o podanie także numerów rejestracyjnych wozów transmisyjnych.

Dodatkowych informacji udziela mjr Sylwester Ludwiczak, tel. kom. 885210262 oraz st. chor. szt. Tomasz Pytel, tel. kom. 695652913.

Wjazd wozów transmisyjnych na teren 2pinż (Inowrocław, ul. Dworcowa 56) od ul. Metalowców w godz. 10.30-11.00. Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 11.00-11.30.

***

Święto jest wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na wezwanie stawiają się do służby. Na przestrzeni wieków żołnierze rezerwy, tak jak rycerze i pospolite ruszenie, walcząc o Polskę, niejednokrotnie dawali przykład postawy godnej naśladowania oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego.

W tym roku Święto Żołnierza Rezerwy obchodzone będzie po raz pierwszy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej ustanowione zostało w dniu 10 października, na wniosek szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka.

Data obchodów nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem 10 października 1410 r. To tam polskie rycerstwo i pospolite ruszenie stoczyły zacięty bój z wojskami zakonu krzyżackiego.