Gala Sportu 2020

8 października 2020 roku o godz. 11:00 w Centrum Olimpijskim (Wybrzeże Gdańskie 4, Warszawa) odbędzie się Gala Sportu 2020.
Gala Sportu 2020 to uroczyste podsumowanie działalności sportowej w Siłach Zbrojnych RP za rok 2019.

Na uroczystości, w obecności Dowódcy Generalnego RSZ, zostaną uhonorowani najlepsi sportowcy wojskowego sportu wyczynowego oraz sportu powszechnego, najlepiej zorganizowane i przeprowadzone zawody międzynarodowe oraz Mistrzostwa Wojska Polskiego.

W uroczystości uczestniczyć będą olimpijczycy, medaliści Mistrzostw Świata i Europy oraz wielokrotni mistrzowie Polski, m.in.: kpr. Marcin Lewandowski, szer. Radosław Kawęcki, szer. Alicja Tchórz, szer. Michał Rozmys, szer. Justyna Święty-Ersetic, - kpr. Paweł Wojciechowski, szer. Adam Dubiel, mar. Wojciech Nowicki, mar. Jolanta Ogar, mar. Agnieszka Skrzypulec.

W trakcie przebiegu uroczystości obowiązują Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego, uczestników Gali obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa.

Obsługa medialna wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy.
Wnioski o akredytacje (zawierające: imię i nazwisko, numer legitymacji prasowej, nazwę redakcji, telefon kontaktowy oraz email) należy kierować na adres email: akredytacje.dgrsz@ron.mil.pl do dnia 08.10.2020 r. do godz. 08:00.
Zbiórka, akredytowanych przedstawicieli mediów, 08 października br. od godz. 10.00 przed salą konferencyjną Centrum Olimpijskiego poziom 0 (Wybrzeże Gdańskie 4, Warszawa). Szczegółów w sprawie obsługi medialnej udziela mjr Magdalena Busz (kom. 666 662 441).