Centralne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – awanse generalskie i przysięga wojskowa

W niedzielę, 1 marca o godz. 14.00  na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wezmą udział w centralnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Podczas uroczystości odczytany zostanie apel pamięci, wręczone zostaną awanse generalskie oficerom Wojska Polskiego, a przysięgę wojskową złoży ponad 2 tysiące żołnierzy służby przygotowawczej.

W czasie wydarzenia planowane jest wystąpienie Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej.

***
Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych.

Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Wydział Działań Komunikacyjnych DG RSZ pod adresem email: akredytacje.dgrsz@ron.mil.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br. (piątek) do godz. 16.00.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora medialnego od ul. Królewskiej, w godz. 13.00-13.30.
Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 9.00-10.00.

Informacji nt. obsługi medialnej wydarzenia udziela mjr Magdalena Busz, Dowództwo Generalne RSZ, tel. 666 662 441.
Informacji nt. udziału szefa MON udziela Centrum Operacyjne MON, 261 840 230; kpt. Michał Tomczyk, tel. 727 016 083.
Informacji nt. udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tel. 721 800 986.

***
Słowa roty przysięgi wojskowej wypowie blisko 2200 żołnierzy, którzy wstąpili do Wojska Polskiego i rozpoczęli przygotowawczą służbę wojskową.  Żołnierze szkolili się w trzydziestu ośmiu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w specjalnościach zarówno Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, jak i Marynarki Wojennej RP.