Akt mianowania

Prezydent wręczy akt mianowania Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych
6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda
wręczy generałowi Jarosławowi Mice akt mianowania na ponowną kadencję
na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas wydarzenia planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
 
Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych.
Zgłoszenia akredytacyjne przyjmowane są do 5 lutego (środa) do godz. 16.00 na stronie: www.bbn.gov.pl/akredytacje
 
Wejście akredytowanych dziennikarzy na teren Belwederu od strony pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w godz. 14.15-14.40.
Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 14.00 (skwer J. Giedroycia).

Szczegółowych informacji nt. wydarzenia udziela Joanna Kwaśniewska-Wróbel, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej BBN, tel. 721 800 986.