Szkolenie w Centrach Szkolenia

Szkolenie w Centrach Szkolenia

Autor zdjęcia: DG RSZ
Informujemy, że wszyscy kursanci zostali poinformowani o sytuacji epidemicznej w kraju i konieczności dostosowania się do ograniczeń w przemieszczaniu się oraz obowiązujących zasad wskazanych w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.
Informujemy, że wszyscy kursanci zostali poinformowani o sytuacji epidemicznej w kraju i konieczności dostosowania się do ograniczeń w przemieszczaniu się oraz obowiązujących zasad wskazanych w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

Decyzja Inspektora Szkolenia DG RSZ o pozostaniu słuchaczy w Centrach Szkolenia została podjęta w trosce o ochronę ich zdrowia. Niewskazane jest, by w tej sytuacji podróżowali po całym kraju środkami transportu publicznego.

W Centrach Szkolenia normalnie funkcjonuje służba zdrowia. Podjęto środki profilaktyczne, między innymi każdorazowo na wejściu do Centrum wszystkie osoby mają kontrolowaną temperaturę oraz obowiązkowo dezynfekują ręce. Jest także wydzielony osobny budynek, gdyby była konieczność prowadzenia obserwacji lub kwarantanny kursantów lub personelu centrów. Informujemy, że na bieżąco są dostarczane środki higieniczne, dezynfekujące. Ponadto są dostarczane produkty higieny osobistej wg indywidulanych potrzeb.

16.03.2020 r.