Zawody użyteczno-bojowe pododdziałów dowodzenia i rozpoznania

6 zdjęć w galerii
Do zawodów przystąpiły najlepsze sekcje (grupy), drużyny dowodzenia wyłonione we wcześniejszych eliminacjach na szczeblu jednostki wojskowej z 11 DKPanc, 12 DZ, 16 DZ, 18 DZ oraz z 6 BPD, 25 BKPow.
Od 19 do 20 listopada w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przeprowadzono zawody użyteczno-bojowe pododdziałów dowodzenia i rozpoznania Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Pierwszego dnia pododdziały przystąpiły do piętnastu ogólnowojskowych konkurencji czyli do tzw. „pętli taktycznej” Wykonywali on m.in.: ognisko typu „Dacota Fire Hole”, przeprowadzali ewakuację rannego z pola walki, a także pokonywali stumetrowy odcinek terenu skażonego w maskach przeciwgazowych oraz wyznaczali współrzędne za pomocą Nomogramu Ciągu Poligonowego.

Drugi dzień zawodów to konkurencje artyleryjskie t.j.: określanie współrzędnych punktu w terenie bez użycia GPS oraz prowadzenie rozpoznania i określanie współrzędnych celów.

Po podsumowaniu wyników przeprowadzonych konkurencji sprawdzających wszechstronne wyszkolenie bojowe reprezentacje jednostek wojskowych i pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych zajęły następujące miejsca:
  • miejsce pierwsze: 14 das z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich;
  • miejsce drugie: 3 dar z 23 pułku artylerii;
  • miejsce trzecie: 16 bdp z 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Puchary i dyplomy najlepszym pododdziałom dowodzenia i rozpoznania wręczył Szef Oddziału Szkolenia - Zastępca Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis oraz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia ppłk Roman Piotrowski.

 
Tekst: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia: st. sierż. Mariusz Górski
22.11.2021