Zaangażowanie wojskowej służby zdrowia SZ RP w walkę z COVID-19

2 zdjęć w galerii
Pandemia COVID-19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2 jest z pewnością największym obecnie światowym wyzwaniem. Cała społeczność międzynarodowa toczą walkę z tym zagrożeniem, starając się powstrzymać niekontrolowany rozwój kolejnej IV fali pandemii, a także ograniczając jej skutki.
W działaniach tych, obok wyspecjalizowanych służb cywilnych, biorą też udział Siły Zbrojne RP, a w szczególności kierowane z ramienia  Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ  gen. dyw. Sławomira Owczarka oraz podległego Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia  płk. mgr. inż. Rafała Pideka- wojskowe szpitale polowe. Od samego początku 1 Wojskowy Szpital Polowy Z Bydgoszczy, 2 Wojskowy Szpital Polowy z Wrocławia wspierają działania, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie pandemii oraz łagodzenie jej skutków.

Szpitale te stanowią ważny element w wojskowym systemie opieki zdrowotnej i są jednostkami mobilnymi zdolnymi do przerzutu, z możliwościami udzielania specjalistycznej pomocy medycznej o profilu chirurgiczno-internistycznym.

1 Wojskowy Szpital Polowy w Bydgoszczy zabezpiecza od października zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej oraz Decyzją Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia przy Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP Warszawa funkcjonowanie Kontenerowego Szpitala Polowego w systemie zmian dwutygodniowych – ponad 30 żołnierzy w tym personel medyczny jako Izolatorium  ze 150 łóżkami dla żołnierzy i pracowników RON. Na wrocławskim lotnisku 2 Wojskowy Szpital Polowy  rozwinął 6 marca 2020 r. Kontenerowy Szpital Polowy wraz z Grupą Kierowania, w którym funkcjonuje Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska. Zgodnie z decyzją Dowódcy Generalnego RSZ KSzP  utrzymuje w gotowości 48 miejsc dla rotacji PKW i orzecznictwa oraz 50 miejsc dla chorych. Każdego dnia w zabezpieczeniu funkcjonowania KSzP zaangażowanych jest 24 żołnierzy personelu medycznego. Żołnierze i pracownicy RON powracający z misji poza granicami państwa poddawani są tam także specjalistycznym konsultacjom i badaniom diagnostycznym. Od początku funkcjonowania KSzP żołnierze szpitala zabezpieczyli medycznie ponad 400 przylotów w ramach których poddano badaniom lekarskim  prawie 5500 żołnierzy powracających z PKW oraz ponad 1700 członków załóg polski statków powietrznych.

 Ponadto na potrzeby Szpitala Tymczasowego zorganizowanego w 1 BLTr działającego pod egidą WIM Dowództwo Generalne wydziela prawie 90 osób personelu medycznego

Wojskowi medycy z podległych szpitali Inspektora RW DGR SZ oraz pracownicy RON swoją służbą, postawą i zaangażowaniem budują w społeczeństwie pozytywny wizerunek SZ RP, realizując zadania związane ze wspomaganiem funkcjonowania państwa w przeciwdziałaniu pandemii oraz zabezpieczając jednostki wojskowe w kraju i poza granicami państwa.

Tekst/zdjęcia: DG RSZ
26.11.2021