Wzmacnianie zdolności obronnych DRAGON-21

19 zdjęć w galerii
Dużą rolę odgrywa kooperacja z organami administracji rządowej i samorządowej co podkreślił w swoim wystąpieniu prowadzący ćwiczenie dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław MIKA.
Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Dragon 21 to największe cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe  Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń tego roku. Ćwiczenie potrwa  do 18 czerwca br . W celu zapewnienia tzw. synergii szkoleniowej oraz możliwości sprawdzenia  zdolności Jednostek Wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ.  Zamierzenia szkoleniowe obejmują szerokie spektrum wymagań współczesnego teatru działań. U podstaw ćwiczenia leżą współczesne zagrożenia, zarówno konwencjonalne, jak i te o  charakterze hybrydowym.
W ramach ćwiczenia DRAGON 21 realizowane jest osiąganie zdolności Związków Taktycznych do wykonywania zadań zgodnie z ich przeznaczeniem oraz współdziałanie ćwiczących jednostek z układem pozamilitarnym. Dużą rolę odgrywa kooperacja z organami administracji rządowej i samorządowej co podkreślił w swoim wystąpieniu prowadzący ćwiczenie dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław MIKA. 8 czerwca na poligon Nowa Dęba przybył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który obserwował ćwiczenie DRAGON-21. Szef MON-u zaznaczył, że epizod, który obserwował, świadczy o gotowości bojowej żołnierzy.
Na poligonie żołnierze ćwiczyli współpracę Wojsk Lądowych z Siłami Powietrznymi, z Marynarką Wojenną i Wojskami Obrony Terytorialnej oraz działania w sferze cyber. Zadaniem szkolenia jest podnoszenie umiejętności żołnierzy działających we wszystkich domenach.

Zdj. kpt. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska
st.kpr. Aleksandra Perz
sierż. Daniel Chojak
Michał Niwicz