SZTANDAR WOJSKOWY DLA DG RSZ

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej.
Na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 13 września 2022 roku o  godzinie 12:00, Prezydent RP Andrzej Duda wręczy sztandar wojskowy Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
Matką Chrzestną sztandaru zostanie Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda, a Ojcem Chrzestnym prof. Andrzej Maczek, syn gen. Stanisława Maczka.
Wręczenie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki. Stanowi dowód pokładanego w niej zaufania i wyraz uznania za jej gotowość do realizacji powierzonych zadań.
 
Zapraszamy przedstawicieli mediów:
Obsługa medialna wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy.
Zgłoszenia akredytacyjne, zawierające: imię i nazwisko, nazwę redakcji, PESEL, numer ważnej legitymacji prasowej, numer telefonu oraz numer rejestracyjny wozu transmisyjnego prosimy przesyłać na adres: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 12 września do godz. 12.00.
W dniu wydarzenia akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie na Plac marszałka Piłsudskiego w godz. 10:30-11:20. W dniu wydarzenia instalacja wozów transmisyjnych do godz. 10.30 (wjazd od strony ulicy Wierzbowej). Rekomendowana długość kabla – ok. 300 m. 
Szczegółowych informacji dotyczących obsługi medialnej wydarzenia udziela rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego RSZ, ppłk Marek Pawlak, tel. 887-570-912.
Informacji na temat udziału pary prezydenckiej w wydarzeniu udziela rzecznik prasowy BBN, Marcin Skowron, tel.: +48 22 695 18 75, tel. kom.: +48 721 800 943.
W programie uroczystości wręczenia sztandaru przewidziano wystąpienie Prezydenta PR, przeloty statków powietrznych, a także pokaz sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych.