Święto DG RSZ

8 zdjęć w galerii
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych powstało 1 stycznia 2014 roku. Decyzją nr 418/MON z 27 października 2014 roku ustanowiono święto Dowództwa Generalnego - 21 czerwca. Data nawiązuje do terminu podpisania przez Prezydenta RP ustawy z 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, w ramach procesu reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
Obchody święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w 2022 roku rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczystą Mszą Świętą odprawiona w intencji żołnierzy i pracowników Dowództwa, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Po Mszy Świętej Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika wraz z delegacją złożył kwiaty w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej Wojska Polskiego. Główne obchody święta DG RSZ odbyły się na terenie dowództwa. Uroczysty apel z okazji święta rozpoczął się od złożenia meldunku szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałowi Andrzejczakowi.
Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika w swoim przemówieniu podziękował wszystkim znamienitym gościom za przybycie na święto Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyrażając zadowolenie, iż po dwóch latach przerwy możemy wspólnie obchodzić nasze święto. Ale cały czas także pamiętamy o bieżących zagrożeniach jak wojnie w Ukrainie oraz wciąż wymagającej wiele uwagi sytuacji na granicy wschodniej. Kiedy w 2014 roku powstawało Dowództwo Generalne mierzące się z wieloma niewiadomymi i znakami zapytania, to teraz po 8 latach istnienia mogę śmiało powiedzieć, że Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jest kluczowym dowództwem szczebla operacyjno – strategicznego skupiającym się na szkoleniu i realizacji zadań zapewniających przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa państwa.
W swoim liście do żołnierzy i pracowników dowództwa Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak złożył wyrazy wdzięczności za zaangażowanie, ciężką pracę i wysiłek. Podziękował także za sprawne działanie jednostek Wojska Polskiego zarówno podczas ćwiczeń, jak i sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19.  
W trakcie uroczystości generał Mika wręczył wyróżnienia: Kordziki Honorowe Sił Zbrojnych RP, Tytuły Honorowe „Zasłużony Żołnierz RP”, Odznaki Honorowe, listy gratulacyjne, dyplomy uznania oraz odznaki pamiątkowe DG RSZ. Oprawę uroczystości zapewniła kompania honorowa składająca się z pododdziałów reprezentacyjnych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, poczet sztandarowy batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Tekst i zdjęcia por. Marcin Szubert
23.06.2022