Ćwiczenie TUMAK-21

5 zdjęć w galerii
W jesiennej scenerii koło Nowogrodu na rzece Narew trwa intensywne szkolenie pododdziałów 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz jednostek przydzielonych, które uczestniczą w ćwiczeniu  taktycznym z wojskami pk. TUMAK–21.
Zajęcia z taktyki są istotnym elementem przygotowania do realizacji zadań bojowych. Natarcie, obrona, pokonanie przeszkody wodnej to tylko nieliczne przedsięwzięcia, które realizowano w trakcie ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. TUMAK-21.

Po wykonaniu ataku przez myśliwce F-16 na umocnione pozycje przeciwnika, przy wsparciu śmigłowców Mi-24 i własnych pododdziałów artylerii pododdziały 9 Brygady Kawalerii Pancernej przystąpiły do sforsowania rzeki Narew, przeprowadziły natarcie celem rozbicia przeciwnika i opanowania zajętego terenu.

Po wykonaniu ataku powietrznego i osłabienia obrony przeciwnika do forsowania przeszkody wodnej ruszył pododdział rozpoznania inżynieryjnego pod osłoną ognia BWP-1, które wraz z innymi środkami ogniowymi, przepłynęły na drugi brzeg rzeki. Jednocześnie żołnierze z 25  Brygady Kawalerii Powietrznej włączyli się do walki wykonując desant powietrzny i atakując tyły przeciwnika od strony lasu przylegającego do rzeki. Pozostałe siły wydzielone z jednostek 16 DZ, a także  transportery Stryker z Batalionowej Grupy Bojowej NATO oraz Poprady przedostały się na drugi brzeg z wykorzystaniem przeprawy promowej przygotowanej przez wojska inżynieryjne z 2 pułku saperów.

Manewry na obszarze ćwiczeń nad rzeką Narew obserwował Minister Obrony Narodowej w obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Jarosław Mika docenił umiejętności i wyszkolenie żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz pododdziału Batalionowej Grupy Bojowej NATO.
Po zakończonym dynamicznym pokazie Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej wręczył odznaczenia resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz decyzje personalne o wyznaczeniu na wyższe stanowiska służbowe.

* * * *

Scenariusz ćwiczenia zakładał realizację zagadnień nie tylko na obszarze Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, ale także objął tereny przygodne województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tematem ćwiczenia było „Planowanie i prowadzenie działań w I-szym rzucie na głównym kierunku działania dywizji, po wyparciu przeciwnika poza granicę państwa we współdziałaniu z Układem Pozamilitarnym”.
W ćwiczeniu uczestniczyło około 6000-żołnierzy z jednostek Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Sił Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia SZ, WOT oraz sił sojuszniczych wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Ponadto, zaangażowanych było ponad 1000 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia logistycznego.


Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: st.chor.szt. Robert Stańczak, kpr. Michał Chudziński, st.szer. Adrian Jórski
29.11.2021