Operacja Cordon and Noct na ćwiczeniu Dragon-21

16 zdjęć w galerii
Budynki po byłej Fabryce Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Ruciane Nida opanowała grupa dywersyjna. Do akcji wkroczyły siły grupy szturmowej w ramach grupy zadaniowej wydzielonej z jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej przy wsparciu szwadronowej grupy bojowej z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej celem neutralizacji terrorystów – taki był główny scenariusz kolejnego epizodu rozgrywanego w ćwiczeniu taktycznym z wojskami DRAGON-21.
W godzinach porannych do służb porządkowych w Niciane Ruda dotarła informacja  o zajęciu opuszczonych budynków Fabryki Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Ruciane Nida. Do odzyskania obiektu wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej miasta skierowano wydzielone jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Generalnemu RSZ. Po dokonaniu synchronizacji pomiędzy dowódcami zgrupowania lądowego i powietrznego został zaplanowany atak z wykorzystaniem grup szturmowych i śmigłowców W-3 Sokół z zastosowaniem technik linowych.

Atak nastąpił z powietrza a następnie do akcji wkroczyły pozostałe grupy szturmowe. W wyniku precyzyjnego działania zostało zneutralizowane zagrożenie w obiekcie. Następnie przystąpiono do oczyszczania terenu z udziałem Żandarmerii Wojskowej i psa specjalnie szkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych celem likwidacji wszelkiego rodzaju pułapek zastawionych przez terrorystów. W dalszej części dowódca operacji dokonał oceny zniszczeń i szkód powstałych w infrastrukturze, a sekcja kryminalna ŻW opracowała szczegółową dokumentację.

W trakcie ćwiczenia doskonalono zarówno umiejętności indywidualne żołnierzy jak i działanie drużyn w czasie poruszania się i walki w terenie zurbanizowanym, przeszukiwanie budynków, realizacja procedur wejścia do pomieszczeń, a także działanie grup szturmowych. W zabezpieczeniu terenu, jego zewnętrznym otoczeniu udział wzięli żołnierze z Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej współdziałającej w ramach ćwiczenia DRGON-21 z jednostkami 16 Dywizji Zmechanizowanej. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy z układem pozamilitarnym i innymi służbami porządkowymi w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
***
Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i 16 Dywizji Zmechanizowanej w bieżącym roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i  zgrywanie sił 16 Dywizji Zmechanizowanej, do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: chor. Tomasz Witkowski, kpr. Michał Chudziński