Nowi instruktorzy technik linowych

3 zdjęć w galerii
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem po raz kolejny był organizatorem szkolenia z zakresu stosowania technik linowych poziomu III – instruktorskiego.
Szkolenie z technik linowych podzielone jest na 3 poziomy. Ukończenie pierwszego daje uprawnienia do desantowania się z pokładu śmigłowca, drugiego – do desantowania innych żołnierzy, natomiast zaliczenie poziomu trzeciego jest równoznaczne ze zdobyciem uprawnień instruktorskich do nauczania technik linowych.
Szkolenie podzielone było na dwa etapy. Przez pierwszy tydzień doświadczeni instruktorzy z DG RSZ oraz WOSzK w Zakopanem prowadzili przeszkolenie naziemne teoretyczno-praktyczne, podczas którego sprawdzana była dotychczasowo zdobyta wiedza z zakresu metodyki nauczania technik linowych oraz właściwego przygotowania pokładu śmigłowca do technik ratowniczych. Jako przygotowanie do szkolenia praktycznego wykorzystano ściankę wspinaczkową, gdzie ćwiczono wszystkie typowe konfiguracje, jakie  instruktor linowy wykonuje na pokładzie śmigłowca, np. poręczowanie czy zjazd po linie grubej („fast rope”).
Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej, rozpoczęto szkolenie praktyczne z użyciem statku powietrznego na śmigłowcach Mi-17, W-3WA Sokół oraz wydzielonym śmigłowcu z DKWS - Black Hawk S-70i. „Przyszli instruktorzy szlifowali procedury i techniki bezpiecznego przygotowania żołnierzy do opuszczania pokładu śmigłowca oraz stosowania technik linowych do skutecznego desantowania” – wymienia kierownik szkolenia, kpt. Adam Daszkiewicz. „Kursanci doskonalili swoje umiejętności w zakresie prawidłowego oraz bezpiecznego posługiwania się sprzętem wysokościowo - ratowniczym, który wykorzystywany jest w zarówno w ratownictwie lotniczym, jak również podczas działań taktycznych z użyciem śmigłowców”, dodaje instruktor. W drugiej części kursu, która odbywała się w 33 BLTr w Powidzu, swoje umiejętności działania na pokładzie statków powietrznych podnosili także strażacy z PSP posiadający poziom I z technik linowych.
Po zakończeniu szkolenia, dziewięciu nowych instruktorów dołączyło do elitarnego grona Instruktorów Technik Linowych DG RSZ RP.

Tekst: kpt. Ewa Złotnicka
Zdjęcia: Adam Korzeniowski
13.06.2022