KANIA-21 czyli 3 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej w akcji

16 zdjęć w galerii
8 czerwca, w ramach przygotowania do realizacji zadań odbyły się rakietowe strzelania bojowe, które wykonały pododdziały 3 Brygady Rakietowej Obony Powietrznej. Całemu przedsięwzięciu przyglądał się I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ, gen. broni pilot Jan Śliwka oraz towarzyszący mu Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, gen. bryg. Krzysztof Żabicki

Strzelania były częścią ćwiczenia KANIA-21 realizowanego w ramach największych w tym roku ćwiczeń wojskowych jednostek Dowództwa Generalnego RSZ pk. Dragon 21. Opierając się na tym samym scenariuszu co ćwiczące w innych rejonach jednostki, pododdziały brygady wykonały przemieszczenia do wyznaczonych rejonów i rozpoczęły osłonę wskazanych  obiektów.  

Zadania takie są wykonywane przez żołnierzy 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej wielokrotnie w ciągu każdego roku, jednakże możliwość zwieńczenia ich realnym strzelaniem,  powodują że są jednych z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku.

 

Cykl zajęć przygotowawczych Brygady do ćwiczeń i strzelań bojowych rozpoczyna się jeszcze w garnizonach, gdzie żołnierze szkolą się na trenażerach i imitatorach. Kolejnym etap przygotowań to dopuszczenia osób funkcyjnych i sprzętu do strzelań, w ramach którego sprawdzeniu podlega cały zakres wiedzy i umiejętności. Następnie zostają przygotowane obsługi bojowe i sprzęt do strzelań. Udokładnia się wszystkie dane oraz sprawdza systemy bojowe w warunkach realnych, czyli dla wytypowanych stanowisk ogniowych. Podczas strzelań, jak i w trakcie przygotowywania do rakietowych i artyleryjsko-rakietowych strzelań bojowych, wydawane komendy, składane meldunki i podejmowane działania przez poszczególne szczeble dowodzenia odzwierciedlają prawdziwą pracę bojową. Podczas nalotu Dowódca Brygady kieruje walką podległych dywizjonów rakietowych i ich zespołów ogniowych. Na podstawie danych z zobrazowania sytuacji powietrznej Dowódca Brygady wybiera cel do zniszczenia dla poszczególnych zespołów ogniowych wskazując je zgodnie z kierunkiem nalotu, hierarchią ważności i kolejnością niszczenia.

W ćwiczeniu KANIA-21 oprócz dowództwa 3. BR OP oraz 33., 36. dr OP i 38. dzab OP, biorą udział dodatkowe pododdziały wydzielone z innych jednostek: grupa zadaniowa OPBMR, pluton radiotechniczny, grupa zadaniowa z Wojsk Obrony Terytorialnej oraz lotnictwo, . Żołnierze 3. Brygady we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk przećwiczyli dodatkowo m.in. prowadzenie działań w warunkach zagrożenia użycia Broni Masowego Rażenia i CBRN oraz organizację systemu ochrony wojsk w warunkach oddziaływania grup dywersyjno-rozpoznawczych.

Kluczowym zadaniem dla 3. BR OP są rakietowe i artyleryjsko-rakietowe strzelania bojowe. Pozwalają żołnierzom realnie przeprowadzić elementy przygotowawcze i wykonawcze, jakie są realizowane na polu walki ze szczególnym podkreśleniem tych, które są niezbędne do sprawnego działania pododdziałów przeciwlotniczych w toku działań bojowych i ich zwieńczenie, czyli niszczenie celów powietrznych.

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Kłosowski
10.06.2021