Intensywny rok dla Patroli Saperskich i Grup Nurków Minerów

1 zdjęcie w galerii
Od 1 stycznia 2021 roku, w ramach interwencyjnego oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN), 44 patrole saperskie i i 2 zespoły rozminowania grup nurków-minerów zrealizowały 7 117 zgłoszeń.
Podjęto i zniszczono: ponad 257 104 szt. niewybuchów i niewypałów w tym m.in.:
 • bomby lotnicze – 1400 szt.,
 • pociski artyleryjskie – 16 467 szt.,
 • miny - 537 szt., 
 • torpeda – 26 szt.,
 • granaty moździerzowe – 4 248 szt.,
 • pocisk rakietowy – 437 szt.,
 • pocisk do granatnika – 430 szt.,
 • granaty ręczne – 2 953 szt.,
 • amunicję strzelecką – 208 804 szt.,
 • zapalniki – 5 291 szt.,
 • inne – 16 511 szt.
 
W jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego RSZ, funkcjonują 44 patrole saperskie i 2 zespoły rozminowania grup nurków-minerów.

Pamiętajmy:
Niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne. Samodzielne wydobywanie lub ich przemieszczanie grozi kalectwem lub śmiercią. W przypadku zauważenia takiego przedmiotu należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Policję, oznakowując miejsce jego znalezienia.

10.01.2021r.