Akcja honorowego krwiodawstwa w DG RSZ

5 zdjęć w galerii
12 maja, w Dowództwie Generalnym RSZ, dzięki współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia po raz kolejny zorganizował akcje honorowego krwiodawstwa. Ogółem krew oddało 20 (na 27 zgłoszonych) żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej i zebrano od darczyńców 9000 ml krwi.

Jak zawsze nie zawiedli stali krwiodawcy ale także w akcji udział wzięli nowi, którzy oddali swoją krew po raz pierwszy.

Dziękujemy wszystkim za oddanie bezcennego leku, jakim jest krew bowiem jednym źródłem krwi jest zdrowy człowiek, a życiodajnego płynu nigdy za wiele.

Z ramienia Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia akcję koordynowała ppłk Katarzyna Skoczylas.

Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
12.05.2022r.