Szkolenie poligonowe 9 Brygady Kawalerii Pancernej

Szkolenie poligonowe 9 Brygady Kawalerii Pancernej

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: por. Karol Frankowski
W dniach 04-14 maja 2020 r. żołnierze 1 batalion czołgów z 9 Brygady Kawalerii Pancernej realizują szkolenie poligonowe na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, w ramach którego odbywa się ocena stopnia wyszkolenia IX zmiany PKW Łotwa, m.in. kompanii czołgów oraz plutonów zabezpieczenia, remontowego i zespołu łączności.
Po certyfikacji plutonów czołgów jest to kolejny etap przygotowań żołnierzy do wyjazdu w rejon wykonywania zadań zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO.

W trakcie oceny stopnia wyszkolenia sprawdzono opanowanie praktycznych umiejętności kompanii ze szkolenia bojowego, planowania, organizowania i dowodzenia podczas realizacji zadań. Ocenie poddano także umiejętność prowadzenia działań taktycznych i współdziałania przez poszczególne pododdziały.

Trzon IX zmiany PKW Łotwa stanowią żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Pancernej w sile kompanii czołgów z plutonem remontowym, zabezpieczenia i zespołu łączności. Braniewscy czołgiści wyjadą na Łotwę już kolejny raz, delegując siły i środki do rejonu misji na Łotwie.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: por. Karol Frankowski
14.05.2021r.