Rozpoczęło się ćwiczenie Swift Response - 21

Rozpoczęło się ćwiczenie Swift Response - 21

7 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: 6BPD
4 maja br. rozpoczęło się ćwiczenie Swift Response – 21, które jest częścią ćwiczenia Defender Europe-21.
W ćwiczenie Swift Response zaangażowani są żołnierze z Polski, USA, Niemczech, Holandii i Rumunii. Trzon głównych sił polskich stanowią spadochroniarze z 6 Brygady Powietrznodesantowej. Działania powietrznodesantowe realizowane w kolejnych dniach będą częścią międzynarodowego, połączonego ćwiczenia pk. Defender Europe-21, którego celem jest podkreślenie gotowości oraz interoperacyjności pomiędzy partnerami NATO.
 
Swift Response jest regularnie wykonywanym ćwiczeniem, które demonstruje strategiczne wykorzystanie globalnych sił reagowania i potwierdza zdolność amerykańskiego dowództwa w Europie do wysyłania sił o wysokiej gotowości do wyznaczonego obszaru.
Swift Response to coroczne ćwiczenie mające na celu zwiększenie interoperacyjności sił o wysokiej gotowości państw sojuszniczych i partnerskich oraz zapewnienie realistycznych i dynamicznych szkoleń dla jednostek uczestniczących.
Udział w międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Swift Response, poprawia relacje między żołnierzami i całymi jednostkami i poprawia ogólną koordynację z sojusznikami i wojskami partnerskimi, co pozwala na ich lepsze działanie w czasie kryzysu.

***
Ćwiczenie Defender Europe 21 – na południu Europy z udziałem Wojska Polskiego
Defender-Europe to coroczne, wielonarodowe, połączone ćwiczenie dowódczo-sztabowe organizowane przez Dowództwo Sil Lądowych USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF), ukierunkowane na budowanie strategicznej i operacyjnej gotowości oraz interoperacyjności między siłami USA, NATO, sojusznikami i partnerami w Europie. Organizując ćwiczenie, Stany Zjednoczone podkreślają swoje niezachwiane zaangażowanie we współpracę z sojusznikami i partnerami NATO w Europie.
 
Bazując na doświadczeniach ubiegłorocznego, organizowanego w Polsce, ćwiczenia jego tegoroczna edycja koncentrować się będzie na sprawdzeniu szeroko rozumianej gotowości operacyjnej oraz współpracy z sojusznikami i partnerami NATO i zostanie przeprowadzona na obszarze 14 krajów południowej Europy. Łącznie w ćwiczeniu udział weźmie około 30 000 żołnierzy z 26 krajów, którzy prowadzić będą niemal równoczesne działania na 30 poligonach.

Zdjęcia: 6BPD
04.01.2021r.