None

"Antylopa" w 12 Brygadzie Zmechanizowanej

10 zdjęć w galerii
Nawiązywanie łączności, nagłe przemieszczenia w dzień i w nocy, doskonalenie procedur działania – tak w skrócie wyglądał tydzień dla 12 Brygady Zmechanizowanej na ćwiczeniu pk. ANTYLOPA.
Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. ANTYLOPA rozpoczęło się na poligonie drawskim 15 kwietnia i trwało do 22 kwietnia. Kierownictwem ćwiczenia było dowództwo 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, więc uczestniczyły w nim jednostki bezpośrednio podległe pod „Dwunastkę”. Ponad 600 żołnierzy było z samej 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

W trakcie ćwiczenia doskonalono procedury planowania i prowadzenia działań taktycznych w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych, gdyż te zmieniały się wielokrotnie. Było to ćwiczenie dowódczo – sztabowe, więc większość zdarzeń miała miejsce w przestrzeni wirtualnej, ale część z nich była realizowana praktycznie, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Każde takie manewry są bez wątpienia świetną okazją dla żołnierzy, aby podnosić swój poziom wyszkolenia, a także zdobywać nowe doświadczenia.
-„Ćwiczymy procedury, doskonalimy procesy decyzyjne, a przede wszystkim stanowiska dowodzenia - ich obsadę w realizacji zadań zabezpieczenia bojowego oraz działań taktycznych” – zaznaczył Dowódca „Dwunastki” generał dywizji doktor Dariusz Parylak.

Od dzisiaj, żołnierze zaczynają przemieszczać się do macierzystych koszar, aby zregenerować się po wymagających zadaniach i obsłużyć sprzęt, który był intensywnie eksploatowany w trakcie manewrów.
Równie ważnym zagadnieniem jak prowadzenie działań jest teraz szczegółowe omówienie tego co poszło dobrze, a także tych rzeczy, które należy jeszcze poprawić lub zmienić, aby w przyszłości zadania wykonywać jeszcze lepiej.
 
Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski, st. szer. Piotr Pytel
22.04.2021