None

Neutralizacje niebezpiecznych obiektów w Szczecinie

7 zdjęć w galerii
Specjaliści od podwodnych zadań z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża regularnie neutralizują zalegające pod wodą niebezpieczne pozostałości z okresu II wojny światowej. Tylko w ciągu ostatnich trzech dni grupa Nurków Minerów z 12 dywizjonu trałowców zlikwidowała dwa obiekty zawierające w sobie ponad 200 kg materiału wybuchowego.
Do niebezpiecznego znaleziska doszło w świąteczną niedzielę, 4 kwietnia. Pracująca pogłębiarka wydobyła na swój pokład bombę głębinową typu WBD pochodzenia niemieckiego. Obiekty tego typu zawierają w sobie ponad 120 kg materiału wybuchowego. Szczęśliwie dla załogi pogłębiarki bomba nie była uzbrojona w zapalniki, a jej kadłub był rozszczelniony. 6 kwietnia, Nurkowie Minerzy z 12 dywizjonu trałowców skutecznie usunęli i zneutralizowali bombę głębinową.

Kolejnego dnia, 7 kwietnia, Grupa Nurków Minerów przystąpiła do operacji usuwania bomby lotniczej znalezionej w basenie Kaszubskim portu Szczecin. W wyniku rekonesansów obiekt zidentyfikowano jako 500 funtową amerykańską bombę lotniczą typu AN-M76. Ze względu na bliskość infrastruktury portowej i duże niebezpieczeństwo przy ewentualnym wydobyciu, operacja została podzielona na dwa etapy.

Pierwszego dnia bomba została uniesiona nad dno i ostrożnie wyholowana w toni wodnej z miejsca zalegania. Następnie bombę przetransportowano w rejon przekopu Mieleńskiego, osadzono na dnie i przygotowano do neutralizacji. 8 kwietnia, po podłożeniu ładunków wybuchowych bombę skutecznie zneutralizowano.

 

Tekst: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski
Zdjęcia: GNM 12.DTr
08.04.2021