None

Szkolenie w górskim klimacie

20 zdjęć w galerii
W pierwszym kwartale 2021 r. Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem, mimo ograniczeń związanych z obostrzeniami dotyczącymi wirusa COVID-19, w pełni zrealizował planowaną działalność szkoleniową.

Od początku roku przeprowadzono trzy turnusy szkoleniowo-kondycyjne, dwa kursy SERE na poziomie „B” oraz dwa kursy z zakresu stosowania technik linowych w ratownictwie lotniczym. Jedynym elementem z działalności szkoleniowej, który nie zrealizowano to Mistrzostwa Sił Powietrznych w narciarstwie zjazdowym, które zostały odwołane ze względu na zamknięte stoki narciarskie.

18 lutego - Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo Kondycyjny w Zakopanem w ramach swojej działalności szkoleniowej zorganizował również Światowy Dzień Sportu Wojskowego. Jak wymienia Szef Szkolenia WOSzK mjr Czesław Studencki:

„w tym dniu kadra zawodowa Ośrodka, pracownicy resortu obrony narodowej oraz personel latający przebywający na turnusie szkoleniowo kondycyjnym, uczestniczyli w zawodach sportowych w narciarstwie zjazdowym oraz w turnieju unihokeja”.  

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo - Kondycyjny w Zakopanem w ramach codziennego funkcjonowania realizuje turnusy szkoleniowo-kondycyjne dla personelu latającego SZ RP, szkolenie pokładowego personelu aeromedycznego z zakresu stosowania technik linowych w ratownictwie lotniczym, szkolenia SERE poziomu A, B oraz B i C "VIP", a także turnusy rehabilitacyjne dla rodzin żołnierzy, którzy ponieśli śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Tekst: por. Ewa Złotnicka
Zdjęcia: WOSzK Zakopane
08.04.2021