None

Certyfikacja IX zmiany PKW Rumunia

8 zdjęć w galerii
Od wtorku IX zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie realizowała dwudniową certyfikację kompanii piechoty zmotoryzowanej.
30 i 31 marca kolejna zmiana PKW Rumunia formowana przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną została poddana ocenie stopnia wyszkolenia. Żołnierze, głównie z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich, w ramach zajęć pk. LIS-21 wykonywali praktyczne ćwiczenia w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Zajęcia certyfikujące mają za zadanie sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania żołnierzy, którzy już niebawem będą wykonywać zadania w ramach misji poza granicami kraju. Scenariusz „LISA” został zaplanowany na dwa dni. Przedsięwzięcie skupiało się na przygotowaniu wszystkich komponentów do działania w różnych środowiskach pola walki.

W pierwszym etapie zajęć, po otrzymaniu rozkazu pododdział bojowy rozpoczął marsz, w ramach którego przygotowywał się do obrony. Wykonano wszystkie wymagane czynności w celu odparcia przeciwnika. Drugiego dnia zadania realizowano w rejonie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego w Wędrzynie. 

„Jednym z głównych elementów scenariusza było sprawdzenie reakcji i realnego działania żołnierzy w terenie zurbanizowanym” – podkreśla dowódca IX zmiany PKW Rumunia.

Dwudniowe zmagania żołnierzy zakończyły się wycofaniem wojska z walki i przystąpieniem do odtwarzania zdolności bojowej.

 

 

Tekst: ppor. Anna Dominiak
Zdjęcia: st.szer. Patryk Szymaniec
02.04.2021