None

Święto Wojskowej Służby Zdrowia

Wojskowa Służba Zdrowia obchodzi swoje święto 4 kwietnia.
Żołnierze i pracownicy
Wojskowej Służby Zdrowia

Z okazji Waszego Święta składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji z pracy oraz dobrego zdrowia.

Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest doskonałą okazją do przekazania wyrazów uznania wszystkim tym,
którzy w swej codziennej służbie i pracy, realizując swoją misję niosą pomoc i nadzieję innym.

Słowa wdzięczności i uznania kieruję do wszystkich żołnierzy i pracowników wojskowej służby zdrowia za oddaną służbę, szczególnie w tak trudnym czasie, kiedy przekładacie dobro innych nad własne bezpieczeństwo.
Za to poświęcenie serdecznie dziękuję.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
generał Jarosław Mika