Odprawa roczna w DG RSZ

Odprawa roczna w DG RSZ

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
24 i 25 marca br. w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dowódcy Generalnego RSZ.
Odprawę roczną przeprowadził dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika. Podczas odprawy Dowódcy Generalnego prowadzonej w formie wideokonferencji podsumowano najistotniejsze zadania minionego roku, dokonano oceny realizacji zadań w 2020 roku, określano priorytety na 2021 rok, a także wytyczono główne kierunki do realizacji w ujęciu długoterminowym.  
Ważnym elementem odprawy była ocena dyscypliny w DG RSZ i podległych jednostkach wojskowych.

Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika podczas odprawy wysłuchał meldunków o realizacji zadań. Dowódcy informowali o przygotowaniu podległych związków/oddziałów do działania zgodnie z przeznaczeniem. Podczas odprawy pod dyskusję poddano także zagadnienia dotyczące zaangażowania SZ RP w walkę z pandemią koronawirusa, „Wojsko Polskie udowodniło, że jest instytucją elastyczną, szybko i płynnie adaptującą się do nowego środowiska oraz zagrożeń z tym związanych. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, zrealizowaliśmy wszystkie priorytetowe przedsięwzięcia i zadania które zostały zaplanowane w minionym roku.” – podkreślił generał Mika.
 
Generał Mika za priorytety na najbliższe miesiące uznał wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa na terytorium Polski oraz ćwiczenia i szkolenie wojsk. „W czasach pandemii musimy skupić wysiłek na skuteczności realizacji celów mimo istniejącego zagrożenia. Przygotowanie i efektywna realizacja zadań to ogromna odpowiedzialność i test sprawności dla DG RSZ i jednostek podległych.”- powiedział generał Mika.
 
Odprawie towarzyszyły dyskusje w ramach syndykatów Szefa Sztabu DGRSZ, Inspektora Wojsk Lądowych, Inspektora Sił Powietrznych, Inspektora Marynarki Wojennej, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Inspektora Rodzajów Wojsk, Inspektora Szkolenia oraz Starszego Podoficera Dowództwa.
 
Podczas odprawy rozliczeniowo – zadaniowej odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej wyróżniono czterech oficerów „Honorową bronią białą - szablą Honorową Wojska Polskiego” oraz jednego oficera „Pałaszem Honorowym Marynarki Wojennej".
 
Dowódca Generalny RSZ, za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej wyróżnił tytułami honorowymi:
  • „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” – Batalion Pontonowy z 2 pułku inżynieryjnego oraz Bateria Dowodzenia z 14 dywizjonu artylerii samobieżnej;
  • „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych” – Wydział Dydaktyczny Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego;
  • „Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej” – Grupa Nurków Minerów z 12 dywizjon trałowców.
Dziękuję za waszą służbę, dziękuję za waszą ofiarność, za waszą odwagę, a także za wasz profesjonalizm. Jesteście zawodowcami w pełnym tego słowa znaczeniu, to właśnie tacy żołnierze jak wy, są dzisiaj niezbędni." – podsumował generał Mika.

Tekst: mjr Magdalena Busz
Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
25.03.2021 r.