Żołnierze X zmiany PKW IRAK gotowi do realizacji zadań mandatowych

Żołnierze X zmiany PKW IRAK gotowi do realizacji zadań mandatowych

10 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. Grzegorz Kruk
Zakończyła się certyfikacja X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak.
Proces szkolenia PKW został podzielony na trzy główne etapy: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie trwania pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji, następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu.

W części zgrywającej każdy z uczestników musiał zaliczyć zajęcia z zakresu łączności, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ewakuacji medycznej, OPBMR (obrony przed bronią masowego rażenia), szkolenia ogniowego i C-IED (przeciwdziałania improwizowanych ładunków wybuchowych). Żołnierze przygotowując się do pełnienia misji poza granicami kraju ćwiczyli zagadnienia związane m.in. z organizacją transportu VIP, zabezpieczeniem drogi przemieszczenia konwoju, postępowaniem w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem chemicznym i reagowaniem na bezpośrednie zagrożenie w tym atak na bazę.

W ramach ćwiczenia EUFRAT-21 żołnierze zostali poddani bardzo szczegółowej certyfikacji, która była ostatnim etapem szkolenia, prowadzonym przez Zespół Certyfikujący z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.  Egzamin został zdany, a żołnierze są przygotowaniu do realizacji swoich zadań w rejonie misji.

Zdjęcia: kpt. Grzegorz Kruk
05.03.2021r.