Czołgiści z 15 GBZ na taktycznym torze przeszkód

11 zdjęć w galerii
Jednym z zagadnień jakie realizowali żołnierze z batalionu czołgów w trakcie szkolenia poligonowego na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz było doskonalenie elementów taktycznego toru przeszkód dla załóg czołgów.
Pokonywanie taktycznego toru przeszkód ma na celu ocenę zdolności bojowej załóg czołgów w działaniach taktycznych, stworzenie warunków do sprawdzenia indywidualnych umiejętności każdego z członków załogi oraz zgrania całych załóg. Ponadto doskonalenie sprawności bojowej i psychofizycznej żołnierzy, a także wyłonienie najlepszych załóg w batalionie.

Podczas pokonywania taktycznego toru przeszkód na żołnierzy czeka siedem punktów kontrolnych. Na pętlę taktyczną składają się takie zagadnienia jak: zajmowanie miejsca w czołgu, przestawienie przedziału bojowego i uzbrojenia pokładowego wozu bojowego z położenia marszowego w bojowe. Wykrywanie celów w marszu. Zajęcie rejonu wyjściowego. Ładowanie amunicji. Pokonanie przejścia w zaporach minowych. Pokonanie przeszkody wodnej (rowu) po moście BLG. Zmiana stanowiska ogniowego. Zajęcie rubieży, walka z przeciwnikiem powietrznym. Samoewakuacja (ewakuacja rannego).

W trakcie pokonywania elementów toru żołnierze muszą wykazać się umiejętnościami: kierowcy w zakresie dynamiki i wyczucia czołgu podczas przemieszczania się pomiędzy przeszkodami naturalnymi i sztucznymi, informowania dowódcy i działonowego o nierównościach terenowych, zwracania uwagi na ograniczające całą załogę granice dozwolonych rubieży a także dostosowywania prędkości do zadań stojących przed załogą. Działonowi umiejętnościami w zakresie wykrywania i identyfikacji celów oraz obserwacji, dostosowania działania do warunków terenowych oraz prędkości ruchu pojazdu. Dowódcy w zakresie koordynowania działań kierowcy i działonowego, obserwacji skuteczności wykrywania i identyfikacji celów, a także kontroli zachowania warunków bezpieczeństwa.

Tekst: kpt. Martyna Kupis
Foto: plut. Bartek Grądkowski
22.02.2021