Żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej na poligonie

Żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej na poligonie

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: 6 Brygada Powietrznodesantowa
Żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej od 11 stycznia br. szkolą się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie.
W szkoleniu poligonowym bierze udział 16 batalion powietrznodesantowy.
Celem szkolenia poligonowego jest przygotowanie żołnierzy do udziału w ćwiczeniu Swift Response 21. Główny nacisk szkolenia położony jest na taktykę działań w terenie lesisto-jeziornym, szkolenie strzeleckie z broni indywidualnej (MSBS Grot, pistolet WIST) oraz broni zespołowej (Moździerz 60mm. ANTOS, RPG, UKM, PPK SPIKE).
Równolegle odbywa się szkolenie SERE "B" (ang. Survival, Evasion, Resistance, Escape). Kurs SERE B składa się z trzech podstawowych części: teoretycznej, praktycznej oraz podsumowania. Teoria to dane i procedury, które należy opanować, by właściwie działać w przypadku zagrożeń. Część praktyczna szkolenia to nauka przetrwania w terenie.

***
Swift Response jest regularnie wykonywanym ćwiczeniem, które demonstruje strategiczne wykorzystanie globalnych sił reagowania i potwierdza zdolność amerykańskiego dowództwa w Europie do wysyłania sił o wysokiej gotowości do wyznaczonego obszaru. Coroczne ćwiczenie szybkiego reagowania armii amerykańskiej w Europie pokazuje zaangażowanie USA w NATO, w powstrzymanie agresji oraz obronę suwerenności i bezpieczeństwa sojuszników i partnerów. Swift Response to coroczne ćwiczenie mające na celu zwiększenie interoperacyjności sił o wysokiej gotowości państw sojuszniczych i partnerskich oraz zapewnienie realistycznych i dynamicznych szkoleń dla jednostek uczestniczących.

Zdjęcia: 6 Brygada Powietrznodesantowa
13.01.2021 r.