Uroczystość przekazania szkolenia lotniczego z TS-11 na M-346

40 zdjęć w galerii
9 grudnia 2020 roku na terenie lotniska 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie odbyło się uroczyste przekazanie szkolenia lotniczego z samolotu TS-11 ISKRA na M-346 BIELIK.
Uroczystość połączona była z ostatnim lotem szkoleniowym samolotu TS-11 Iskra w tzw. „szarym” malowaniu o  numerze 2001. W uroczystości wziął udział I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych - generał broni pilot Jan Śliwka, Inspektor Sił Powietrznych  - gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła, Szef Zarządu Wojsk Lotniczych/Zastępca ISP – gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak, dowódcy baz i eskadr, kadra instruktorska, piloci, technicy oraz zaproszeni goście.

Po przywitaniu gości przez Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, płk. pil. dr. inż. Grzegorza Ślusarza, głos zabrał generał Śliwka, który podsumował szkolenie lotnicze na Iskrze oraz zaznaczył ważną rolę nowego samolotu w szkoleniu pilotów samolotów odrzutowych, które jest częścią systemu AJT. Również generał Pszczoła w swoim przemówieniu zaznaczył nieoceniony wpływ i znaczenie TS-11 w szkoleniu wielu pokoleń lotników.

Kluczowym elementem uroczystości był ostatni lot szkoleniowy „szarej” Iskry o numerze 2001. Dowódcą załogi był ppłk pil. Grzegorz Banaś, zaś drugim pilotem- ppłk pil. Marek Stechni.  Po wylądowaniu dokonano wpisów do księgi pamiątkowej, a następnie pułkownik Ślusarz dokonał uroczystego przekazania samolotu TS-11 Iskra dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dzisiejsza uroczystość zapisuje się na kartach historii polskiego lotnictwa wojskowego jako zmiana pokoleniowa. Nowa technika w postaci M-346 Bielik zastępuje w szkoleniu zasłużoną TS-11 Iskra, dając ogromne możliwości do szkolenia przyszłych pilotów samolotów piątej generacji, jak F-35.

Tekst: por. Ewa Złotnicka
Zdjęcia: Mirosław Cyryl Wójtowicz; Muzeum Sił Powietrznych
10.12.2020