None

Pancerne koty w akcji

12 zdjęć w galerii
W sobotę 21 listopada 1 Warszawska Brygady Pancerna wejdzie w kulminacyjny moment najważniejszego tegorocznego ćwiczenia pk. Lampart-20.
Kilkuset żołnierzy batalionów czołgów, pododdziałów wsparcia i dowodzenia oraz organ dowodzenia 1. Warszawskiej Brygady Pancernej szkolenie poligonowe w obiektach OSPWL w Nowej Dębie rozpoczęło blisko miesiąc temu. Jednak dopiero od soboty pancerne manewry pk. Lampart-20 wejdą w decydującą fazę, a całe szkolenie potrwa do 28 listopada.

Głównym elementem i jednocześnie celem ćwiczenia Lampart-20, będzie sprawdzenie poziomu wyszkolenie żołnierzy 2. batalionu czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, a także sprawdzenie dowództwa i sztabu w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu podległymi elementami ugrupowania bojowego w działaniach zbliżonych do rzeczywistych. 

Szkolenia poligonowe odbywają się cyklicznie, jednak ocena stopnia wyszkolenia jest okresem kończącym kilkumiesięczny cykl przygotowań batalionu do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Jest to czas, w którym dowódca brygady mówi "sprawdzam". 
 
Ćwiczenie pk. Lampart-20, które rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 27 listopada będzie składać się z kilku etapów: planowania i organizacji walki, wykonania natarcia, opanowania obiektu, pokonania przeszkód wodnych oraz wykonania rajdu i zniszczenia elementów przeciwnika.
Ćwiczenie pk. Lampart-20 będzie zwieńczeniem ponad 2 letniego okresu szkolenia warszawskich pancerniaków z 2 batalionu czołgów.
 
***
 
Pancerniacy z Wesołej do chwili obecnej zrealizowali szereg zajęć szkoleniowych dla załóg czołgów Leopard 2A4 i 2A5 m.in. strzelania i kierowania ogniem. Ich działania zarówno podczas szkolenia jak i w ramach ćwiczenia Lampart-20 wspierają żołnierze innych pododdziałów brygady w tym: kompania saperów, kompania rozpoznawcza czy żołnierze batalionu dowodzenia, batalionu logistycznego oraz przeciwlotnicy.
 
W ćwiczeniu pk. Lampart-20 zaangażowane będą także inne jednostki z składu 18 Dywizji Zmechanizowanej m.in siły i środki z 19. Brygady Zmechanizowanej oraz pluton czołgów T-72 z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich do realizacji zadań jako OPFOR. Na korzyść Pierwszej Pancernej  działać będzie pluton szturmowy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, chemicy z Brodnicy oraz element wsparcia z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

20.11.2020 r.
Tekst: ppor. Jacek Piotrowski
Zdjęcia: archiwum 1WBP