TUMAK-20 ruszył na łowy

15 zdjęć w galerii
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła największe tegoroczne ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem TUMAK–20. Jednostki wojskowe wykonają zadania taktyczne i ogniowe nie tylko w rejonie obiektów szkoleniowych OSPWL Orzysz ale także w terenie przygodnym poza poligonem.
Rozpoczynając ćwiczenie dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski zaznaczył, że tegoroczna edycja ćwiczenia ma wymiar szczególny. W związku z ograniczeniami sanitarnymi spowodowanymi pandemią, stanowiska dowodzenia ćwiczących jednostek pozostają w swoich macierzystych lokalizacjach, przepływ meldunków i zadań realizowany będzie w formie zdalnej przez wojskowe sieci teleinformatyczne. Wskazując zasadnicze cele i zadania stojące przed kierownictwem ćwiczenia i ćwiczącymi wojskami gen. Radomski podkreślił, że ćwiczenie TUMAK-20 jest kontynuacją ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. DZIK-20, przeprowadzonego w październiku i łączy w całość ćwiczenie taktyczne jednostek podległych Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz Grupy Bojowej NATO Efp stacjonującej na terytorium RP. Życząc jak najlepszej realizacji zadań, dowódca dywizji zaapelował do wszystkich uczestników ćwiczenia o bezwzględne przestrzeganie i zachowanie obostrzeń sanitarnych obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.
 
Istotą ćwiczenia jest sprawdzenie stopnia przygotowania 15. Brygady Zmechanizowanej do prowadzenia działań taktycznych oraz zgrywanie działania dowództw i sztabów z działaniem wojsk w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych we współdziałaniu z pododdziałami sojuszniczymi, WOT i Układem Pozamilitarnym. Ponadto, podczas ćwiczenia poddziały wojsk zmechanizowanych, pancernych oraz artylerii rakietowej i lufowej zrealizują szereg różnorodnych zadań ogniowych.
 
Po szkoleniu zdalnym poprzez VTC, podczas którego omówiono podstawowe uregulowania prawne i dyscyplinarne z zakresu przestrzegania ochrony informacji niejawnych oraz przepisów przeciwpożarowych dokonano sprawdzenia łączności i procedur meldunkowych. Następnie przystąpiono do realizacji zadań wynikających ze scenariusza ćwiczenia.

Jednym z elementów ćwiczenia TUMAK-20 jest sprawne pokonywania przeszkód wodnych. Pododdziały 16 Dywizji Zmechanizowanej wspierane przez 2 pułku saperów z Kazunia przeprawiają się na drugi brzeg na etatowym sprzęcie przeprawowym oraz na wozach bojowych. Przeprawę poprzedziło szereg szkoleń z zasad ewakuacji oraz warunków bezpieczeństwa.  W ramach  przygotowania szkolenia żołnierze z 3 batalionu drogowo-mostowego przygotowali środki przeprawowe do urządzenia przeprawy promowej z wykorzystaniem PP-64 i PTS-M.
 
***
W dniach 18-27.11.2020r. 16. Dywizja Zmechanizowana przeprowadzi ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. TUMAK-20. Jest to największe przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane przez dywizję w 2020 roku. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację zagadnień nie tylko na obszarze Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz ale także obejmie tereny przygodne województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.  W ćwiczeniu uczestniczy około 5000-żołnierzy z jednostek Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Inspektoratu Wsparcia SZ, WOT oraz sił sojuszniczych wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Ponadto, zaangażowanych będzie ponad 1000 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia logistycznego.
 
19.11.2020r.
Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: st. szer. Adrian Jórski, 15BZ, szer. Emilia Antoniak