16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana świętuje 101. rocznicę powstania

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana świętuje 101. rocznicę powstania

16 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Adrian Jórski
101. rocznica utworzenia 16 Dywizji Zmechanizowanej nawiązuje do najbardziej chlubnych tradycji i wydarzeń w dziejach polskiego oręża. Jest ono nie tylko symbolem, ale również możliwością oddania hołdu tym, którzy poświęcili swe życie w służbie dla Ojczyzny - powiedział gen. dyw. Krzysztof Radomski podczas uroczystego apelu z okazji święta 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej obchodzonego po raz pierwszy w Olsztynie.
W uroczystym apelu z okazji 101. rocznicy sformowania 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, który odbył się 11 września, w kompleksie wojskowym w Olsztynie, udział wzięli zastępca dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Stanisław Czosnek oraz inspektor szkolenia DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski.

Po podniesieniu na maszt flagi państwowej i odegraniu oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, odbyła się uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Witając uczestników uroczystego apelu dowódca dywizji powiedział –„Państwa obecność jest dla Nas honorem, ale jednocześnie wyrazem wielkiego zaufania i docenienia żołnierskiego trudu żołnierzy 16 Dywizji, którzy na co dzień pełnią odpowiedzialną, ale jakże zaszczytną służbę dla dobra i chwały Ojczyzny, na jej północno-wschodnich rubieżach”. Dziękując obecnym gen. dyw. Krzysztof Radomski zwrócił się do żołnierzy i pracowników dowodzonego związku taktycznego - „Z okazji dzisiejszego święta, słowa najwyższego uznania kieruję do wszystkich żołnierzy i pracowników 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w tym szczególnym dniu życzę, byście czerpali ze swojej służby i pracy jak największą satysfakcję. Drodzy państwo przyjmijcie życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”
Doniosłym punktem uroczystości było odczytanie decyzji i rozkazów związanych z nadaniem medali i odznaczeń państwowych i resortowych oraz pism pochwalnych i listów gratulacyjnych. Generał Radomski w asyście parlamentarzystów, wojewody warmińsko-mazurskiego, I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ wręczył wyróżniającym się żołnierzom 16 Dywizji Zmechanizowanej odznaczenia i medale: „Gwiazda Afganistanu”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Uhonorowano także żołnierzy, którzy dokonali czynów bohaterskich oraz zaproszonych na święto członków rodzin żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju.

Następnie Inspektor Szkolenia DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski odczytał list od ministra obrony narodowej z okazji święta 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Serdeczne życzenia oraz podziękowania za pełną zaangażowania służbę i pracę w szeregach Wojska Polskiego w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ złożył gen. dyw. Stanisław Czosnek -„Pamiętając o niezwykle istotnej roli jaką spełniacie w zapewnieniu nienaruszalności i integralności granic naszej Ojczyzny wyrażam szacunek dla Waszych dotychczasowych dokonań. Jednocześnie jestem pełen uznania dla wysiłku podejmowanego w obliczu stojących przed Wami wyzwań”.
Zabierając głos wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zaznaczył - „Pragnę przede wszystkim podziękować państwu za służbę Polsce oraz wierność przysiędze wojskowej. Jestem z Was dumny i wdzięczny za Waszą służbę i poświęcenie”.

W trakcie uroczystości nastąpił także przelot śmigłowców Mi-24D z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Uroczysty apel zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc.

Podczas obchodów święta 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej goście obejrzeli nowoczesny sprzęt i uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej. Ponadto dla wszystkich przybyłych przygotowano wyśmienitą wojskową grochówkę.

***
Święto 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej zostało ustanowione na dzień 14 września i związane jest z tradycjami bojowymi 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty. 14 września nawiązuje do dnia, który został okupiony krwią poległych żołnierzy 16. Dywizji Piechoty w walce o Łowicz w 1939 roku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 79 z dnia 24 września 1992r. 16. Dywizja Zmechanizowana przejęła dziedzictwo i z honorem kultywuje tradycje:
a) 4 Dywizji Strzelców Wielkopolskich 1919
b) Pomorskiej Dywizji Strzelców 1919-1920
c) 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty 1920-1939
d) 16 Pomorskiej Brygady Piechoty 1944-1947
Historia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej sięga początku XX wieku i wiąże się z tworzeniem w roku 1919 regularnych jednostek armii powstania wielkopolskiego. Obecnie w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny oraz 9. Batalion Dowodzenia. 16 Dywizja Zmechanizowana przyjęła imię Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz nazwę wyróżniającą „Pomorska”. Od 2 grudnia 2019 roku Dowództwo 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej funkcjonuje w Olsztynie.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: st. szer. Adrian Jórski
14.09.2020 r.