Święto Wojsk Lądowych

Święto Wojsk Lądowych

32 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
W Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych 10 września br. odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojsk Lądowych.
Podczas uroczystości Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych podziękował wszystkim dowódcom i żołnierzom jednostek pancernych i zmechanizowanych, aeromobilnych i zmotoryzowanych, rakietowych i artylerii oraz specjalistom innych rodzajów wojsk i służb za niesłabnące, codzienne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych i wnoszenie osobistego wkładu w rozwój Wojsk Lądowych.

„Tradycje polskiego oręża napełniają nas dumą i zachowują dwa niezmienne elementy: żołnierski honor oraz wierność Ojczyźnie. Wojska Lądowe tworzą trzon naszych Sił Zbrojnych, a żołnierze dysponują solidną i fachową wiedzą. W tym szczególnym dniu, składam wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej, życzenia dobrego zdrowia i spełnienia planów osobistych. Dziękuję za trud i poświęcenie wkładane w Waszą służbę i pracę.” – podsumował generał Jarosław Mika.

Do żołnierzy Wojsk Lądowych list z podziękowaniami oraz życzeniami skierował Minister Obrony Narodowej, który podkreślił, że „Wojska Lądowe to najsilniejszy i największy z rodzajów naszych Sił Zbrojnych. (…) Nowoczesne, sprawne, dobrze wyposażone i skuteczne w działaniu Wojska Lądowe są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków. Żołnierze Wojsk Lądowych to ludzie rzetelni, odpowiedzialni, otwarci na zawodowe wyzwania i co najważniejsze profesjonalni w działaniu. Doskonale zdający sobie sprawę ze znaczenia postępów i osiągnięć, ale i problemów i wyzwań przed którymi staje nasze wojsko. To godni następcy bohaterskich polskich żołnierzy, którzy sto lat temu zwyciężyli w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.”
Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej.

Podczas świątecznych uroczystości delegacja żołnierzy DGRSZ z generałem Jarosławem Miką na czele, złożyła wieńce i zapaliła znicze przed obeliskiem śp. generała broni Tadeusza Buka i tablicy pamiątkowej żołnierzy poległych podczas misji poza granicami kraju na Cytadeli. Kwiaty złożyła również delegacja byłych Dowódców Wojsk Lądowych. Podczas uroczystości odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa oddała Salwę Honorową.

Mszy Świętej w intencji żołnierzy i pracowników Wojsk Lądowych oraz poległych w misjach poza granicami kraju w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek.

***
W rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem Wojska Lądowe obchodzą swoje święto. 12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem stutysięczną armię turecką pod wodzą wezyra Kara Mustafy.
Początki obchodów świąt Wojsk Lądowych sięgają okresu II Rzeczypospolitej, kiedy to swoje święta miały poszczególne oddziały wojsk (piechota, kawaleria, artyleria, saperzy, łączność itp.). Święto Wojsk Lądowych w obecnej postaci zostało wprowadzone 12 września 1996 roku decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej.

Tekst: mjr Magdalena Busz
Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
11.09.2020 r.