None

Szkolenie z eksploatacji ładunków wydłużonych

19 zdjęć w galerii
10 września, zakończył się kurs instruktorsko-metodyczny związany z budową i eksploatacją wyrzutni ładunków wydłużonych dużych (WŁWD).
W szkoleniu realizowanym w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża marynarze doskonalili wiedzę związaną z budową oraz zasadami obsługi wyrzutni ładunków wydłużonych.

Zajęcia zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu teoretycznym szkolonych. Uczestników kursu zapoznano z przeznaczeniem, danymi techniczno – eksploatacyjnymi ładunku wydłużonego oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas obsługi. W etapie drugim marynarze samodzielnie przygotowywali ładunek do strzelania i montowali wyrzutnię na pokładzie okrętu. W etapie trzecim z pokładu okrętu ORP „POZNAŃ”, już na poligonie morskim w rejonie Zatoki Pomorskiej, wykonane zostały strzelania: ćwiczebnym ładunkiem wydłużonym, a bezpośrednio po nim ładunkiem bojowym. Na zakończenie części praktycznej dokonano analizy wykonania zadania.

Za przygotowanie i przebieg szkolenia odpowiadał szef inżynierii 8 FOW, a instruktorami byli specjaliści z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z Wrocławia.

Okręty transportowo – minowe przeznaczone są m.in. do załadunku lub wyładunku techniki wojskowej na nieprzygotowanym brzegu. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo wykonania takiego zadania, muszą mieć możliwość wykonania przejścia w ewentualnej zaporze minowej postawionej przy brzegu. Wyrzutnia WŁWD jest przeznaczona do wykonywania takich przejść sposobem wybuchowym - za pomocą ładunku wydłużonego dużego ŁWD100/5000 wystrzelonego z pojemnika wyrzutni. Ładunek wydłużony składa się z silnika rakietowego, pięciu ładunków ŁW-1 i urządzenia pobudzającego. Wszystkie elementy połączone są w funkcjonalną całość.

Tekst i zdjęcia: 8 FOW
10.09.2020 r.