None

Bull Run 12 i nowy sprzęt dla Zawiszaków

17 zdjęć w galerii
W dniach 21-23 czerwca odbyły się zajęcia taktyczne wydzielonych pododdziałów 16 Dywizji Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO.
Jednostki wojskowe podległe 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz Batalionowa Grupa Bojowa, która na co dzień stacjonuje w Bemowie Piskim i działa w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO, zakończyły dwudniowe zajęcia Bull Run 12.

Zajęcia odbywały się poza terenem obiektów poligonowych, między innymi w okolicach takich miejscowości jak Orzysz, Bemowo Piskie, Ełk, czy Augustów. Rozpoczęły się 21 czerwca od alarmowego opuszczenia miejsca stałej dyslokacji pododdziałów, które na sygnał wykonały marsz do wyznaczonych rejonów po drogach publicznych. Istotnym elementem szkolenia było pokonanie licznych przeszkód wodnych występujących w obszarze działania ćwiczących pododdziałów.

Jeden z najważniejszych etapów ćwiczenia taktycznego Bull Run 12 obserwował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pododdziały biorące udział w ćwiczeniu pokonały przeszkodę wodną po mostach BLG-67. W Jagłowie szef MON przekazał żołnierzom 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad. Działanie ćwiczących żołnierzy obserwował również dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika oraz dowódca 1 Dywizji Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych gen. bryg. Brett Sylvia.

Zajęcia miały na celu doskonalenie współdziałania, zapoznanie się z ukształtowaniem terenu oraz charakterystyką dróg, a także doskonaleniem przemieszczenia zarówno wojsk polskich jak i sojuszniczych do wyznaczonych rejonów. Kierownikiem ćwiczenia był dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Całość działania elementów dywizyjnych koordynował dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej wraz z obsadą Mobilnej Grupy Dowodzenia.

Działania 16 DZ i pododdziałów NATO zostały wcześniej uzgodnione z władzami administracji publicznej. Wnioski z zajęć posłużą do doskonalenia procedur współdziałania między wojskami NATO i terenowymi organami administracji publicznej, a także pozwolą jeszcze lepiej przygotować pododdziały do kolejnych ćwiczeń zgrywających.

***

Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy POPRAD jest przeznaczony do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. SPZR POPRAD może być stosowany do osłony kolumn wojsk, miejsc postoju, stanowisk dowodzenia i zgrupowań itp. przed uderzeniami środków napadu powietrznego. Zestaw montowany jest standardowo na podwoziu samochodu ŻUBR-P.

Tekst: kpt. Martyna Kupis, mjr Marek Nabzdyjak
Foto: plut. Bartek Grądkowski, szer. Adrian Staszewski
23.06.2020 r.