Odprawa roczna w DG RSZ

Odprawa roczna w DG RSZ

2 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: ppłk Marek Pawlak
18 marca br. w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dowódcy Generalnego RSZ.
Odprawie przewodniczył czasowo pełniący obowiązki Dowódcy Generalnego RSZ gen. broni pil. Jan Śliwka. Podczas rocznej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej dowódcy generalnego prowadzonej w formie wideokonferencji podsumowano najistotniejsze zadania minionego roku, dokonano oceny realizacji zadań w 2019 roku i przedstawiono wnioski. Ważnym elementem odprawy była ocena dyscypliny w DG RSZ i podległych jednostkach wojskowych.

Przedstawiono priorytety działalności DG RSZ i jednostek bezpośrednio podporządkowanych w 2020 roku.

Generał Śliwka za priorytety na najbliższe miesiące uznał wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa na terytorium Polski oraz międzynarodowe ćwiczenie Defender Europe – 20. „Przygotowanie i realizacja zadań w tak ważnych przedsięwzięciach to ogromna odpowiedzialność i test sprawności dla Sił Zbrojnych.”- podsumował generał Śliwka.

Tekst: mjr Magdalena Busz
Zdjęcia: DG RSZ