DEFENDER – Europe 20 na poligonie Biedrusko

DEFENDER – Europe 20 na poligonie Biedrusko

11 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. Marcelina Kusza-Sulowska
Od lutego na poligon Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przybywają amerykańscy żołnierze wraz ze sprzętem. Oddalony o ok. 15 kilometrów od centrum Poznania poligon będzie jednym z teatrów działań w trakcie ćwiczenia DEFENDER-Europe 20.
Amerykańscy żołnierze biorący udział w ćwiczeniu pk. DEFENDER – Europe 20 wraz ze sprzętem zaczęli zjeżdżać do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pod koniec lutego bieżącego roku. Obecnie na terenie poligonu przebywają żołnierze USA z batalionu wsparcia, którzy do czasu przybycia pozostałych sił organizują miejsce stacjonowania. Łącznie na poznańskim poligonie spodziewamy się około 1,5 tysiąca żołnierzy wojsk sojuszniczych.

Jak podkreślił Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, płk dypl. Piotr Kriese: - Tegoroczne ćwiczenie Defender jest dla nas okazją do sprawdzenia się w roli gospodarza i właściwego przyjęcia tak dużej liczby wojsk. Trzeba jednak pamiętać, że nie pierwszy raz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych bierze aktywny udział w ćwiczeniach sił NATO -  dodał.

Na przestrzeni ostatnich lat, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Ośrodku Szkolenia Biedrusko gościło żołnierzy NATO wielokrotnie. W 2016 roku stacjonowali tu Amerykanie podczas ćwiczenia pk. „Anakonda 16”. W 2017 roku było miejscem postoju kolumny sił NATO w ramach ćwiczeń rotacyjnych. W latach 2017 – 2019 strzelnice poligonu w Biedrusku były wykorzystywane przez żołnierzy batalionów USA z Powidza do realizacji swojego szkolenia.

W ubiegłym roku na terenie poligonu zrealizowano oprócz szkolenia sił NATO Mission Command Element szereg rekonesansów w celu oceny możliwości wykorzystania infrastruktury szkoleniowej. Finałem zainteresowania wojsk USA poligonem CSWLąd w Biedrusku było zaplanowanie i aktualna realizacja na jego terenie ćwiczenia pk. DEFENDER-Europe 20. Choć poligon w Biedrusku nie będzie przez stacjonujące tu pododdziały wykorzystywany jako główna arena ćwiczenia to pełnić będzie istotną rolę w procesie zabezpieczenia logistycznego pozostałych sił NATO realizujących zadania bojowe w innych lokalizacjach.
Zarówno w 2016 roku jak i teraz stacjonujące w Biedrusku bataliony amerykańskie realizowały i będą realizować własne szkolenie. Ćwiczenia te obejmują strzelania oraz inne zagadnienia związane ze specyfiką batalionu łącznie z możliwością wykorzystywania śmigłowców, które z powodzeniem mogą operować na terenie naszego poligonu.

***
Ćwiczenie DEFENDER – Europe 20 jest międzynarodowym ćwiczeniem organizowanym przez Dowództwo Sił Zbrojnych USA w Europie (USAREUR). Łącznie udział w tym ćwiczeniu weźmie około 37 000 żołnierzy z 18 państw, a odbywać się ono będzie między innymi na terenie Polski. Będzie to największe od 25 lat przemieszczenie sił amerykańskich.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marcelina Kusza-Sulowska
12.03.2020 r.