Nominacje na nowe stanowiska służbowe

Nominacje na nowe stanowiska służbowe

Autor zdjęcia: MON
Sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz w imieniu Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, w obecności I zastępcy dowódcy generalnego RSZ generała broni Jana Śliwki, wręczył 12 marca nominacje na nowe stanowiska służbowe oficerom Wojska Polskiego.
Zgodnie z decyzją szefa MON z dniem 20 marca 2020 roku na nowe stanowiska służbowe wyznaczeni zostali:
  • gen. dyw. Stanisław Czosnek na stanowisko Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
  • gen. bryg. Dariusz Parylak na stanowisko Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
  • gen. bryg. Jan Wojno na stanowisko Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
  • płk Jarosław Górowski na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Pancernej;
  • płk Cezary Róg na stanowisko Szef Sztabu 18 Dywizji Zmechanizowanej;
  • gen. bryg. Andrzej Przekwas na stanowisko Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 16 Dywizji Zmechanizowanej;
  • gen. bryg. Jacek Ostrowski na stanowisko Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej;
  • płk Piotr Kriese na stanowisko Dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej;
  • płk Bogdan Rycerski na stanowisko Dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej;
  • ppłk Izabela Wlizło na stanowisko Zastępcy Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Tekst i zdjęcia: www.gov.pl