Najlepsi w Wojskach Lądowych

Najlepsi w Wojskach Lądowych

34 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: plut. Daniel Chojak
W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu trwają zawody o wyłonienie najlepszych plutonów w wyszkoleniu bojowym w Wojskach Lądowych.
Od 2 marca 2020 r. na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku trwają zawody pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym. Celem zawodów jest przede wszystkim ocena zdolności bojowych pododdziałów wojsk pancernych, zmechanizowanych, zmotoryzowanych i aeromobilnych do działań taktycznych, ale także popularyzacja współzawodnictwa i integracja środowisk żołnierzy Wojsk Lądowych. Ponadto podczas zawodów żołnierze doskonalą sprawność bojową i psychofizyczną. W zawodach uczestniczą etatowe plutony wyłonione drogą wewnętrznych eliminacji na szczeblu brygad oraz dywizji: 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,12 Dywizja Zmechanizowana,16 Dywizja Zmechanizowna, 18 Dywizja Zmechanizowana, 6 Brygada Powietrznodesantowa, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. W zawodach bierze udział blisko 400 żołnierzy i ponad 40 jednostek sprzętowych.

Zawodnicy pod okiem komisji sędziowskiej przez dwa tygodnie rywalizują ze sobą podczas piętnastu konkurencji:
• Sprawdzian (test) ze szkolenia bojowego;
• Pętla taktyczna z wozami,
• Pętla taktyczna bez wozów bojowych;
• Kierowanie wozami bojowymi;
• Przeciąganie liny;
• Marsz na orientację;
• Tor przeszkód;
• Zajęcie rejonu zbiórki po desantowaniu;
• Przeprawa przez jezioro;
• Kierowanie ogniem plutonu w obronie w dzień;
• Strzelanie z wozów bojowych w nocy;
• Strzelanie z wozów bojowych w nocy – strzelanie z armat wozów bojowych;
• Strzelanie z broni ręcznej w nocy (kbs, BERYL, RPG-7, KM PK);
• Strzelanie z broni ręcznej w dzień (kbs, BERYL, MINI BERYL, PM-84, PM-98);
• Strzelanie sytuacyjne w dzień.

Konkurencje i sprawdziany zostały tak dobrane, aby dokonać kompleksowej oceny wyszkolenia bojowego każdego plutonu.
Zawody o wyłonienie najlepszych plutonów w Wojskach Lądowych to doskonały sprawdzian dla żołnierzy i sprzętu jakim dysponują w macierzystych jednostkach wojskowych, to zwieńczenie setek godzin szkolenia i potu wylanego na poligonach w całym kraju. Plutony biorące udział w zawodach składają się z najsprawniejszych żołnierzy, potrafiących działać pod presją czasu, zmęczenia fizycznego i psychicznego, po mistrzowsku władających bronią.

Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: plut. Daniel Chojak
06.03.2020 r.