Najlepszy bojowy pluton

Najlepszy bojowy pluton

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: szer. Piotr Pytel
Zawody użyteczno-bojowe plutonów zmechanizowanych oraz zmotoryzowanych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na obiektach szkoleniowych CSWL Drawsko Pomorskie.
Trzydniowe zmagania rozpoczęto od odprawy technicznej podczas której zawodnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami obowiązującymi w czasie zawodów. Konkurencje przygotowane w ramach zawodów użyteczno-bojowych obejmowały wszystkie najważniejsze zagadnienia ze szkolenia pododdziałów zmechanizowanych oraz zmotoryzowanych m.in.: szkolenie ogniowe, terenoznawstwo, obronę przed bronią masowego rażenia, a także zadaniach inżynieryjno-saperskie.

W ostatnim dniu zawodnicy mieli do pokonania marsz na orientację, gdzie najważniejszą kwestią było odnalezienie się w terenie oraz umiejętne posługiwanie się mapą. Dodając do tego wyśrubowany czas stawiennictwa na poszczególnych punktach kontrolnych, uczestnicy zmuszeni byli do szybkiej analizy sytuacji. Pozostałe konkurencje nie były wcale łatwiejsze. Wymagały od zawodników ogromnej determinacji i wysiłku bowiem zmęczenie fizyczne rosło z każdą godziną zawodów. Po zaciekłej rywalizacji najlepszym plutonem bojowym 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej został: pluton 1. Lęborskiego batalionu zmechanizowanego/7. Brygady Obrony Wybrzeża.

„Na ocenę końcową miał wpływ zarówno czas jak i jakość wykonywanych zadań. Wysiłek żołnierzy podczas zawodów był bardzo duży. Jednak wzajemna motywacja, doskonałe zgranie i wyszkolenie zaowocowało zwycięstwem. Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego.” – podsumował dowódca zwycięskiego plutonu.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza
Zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza, szer. Piotr Pytel