Odprawa podsumowująca dyżur Grupy Bojowej Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej

Odprawa podsumowująca dyżur Grupy Bojowej Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
W dniu 22 stycznia 2020 r. w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się odprawa podsumowująca dyżur Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4 2019-2 (GB UE V4 2019-2).
W ramach odprawy zorganizowano uroczystą zbiórkę przedstawicieli Zespołu DG RSZ ds. Grupy Bojowej Unii Europejskiej, podczas której, za duże zaangażowanie w realizację zadań związanych z przygotowaniem i utrzymaniem w gotowości GB UE V4 2019-2 wyróżnieni zostali ppłk Andrzej Smoliński, mjr Krzysztof Boksa, mjr Damian Gwizdal, kpt Dariusz Karwat, mł. chor. Łukasz Grzesiak, sierż. Paweł Jurkiewicz.

Przewodniczący Zespołu DG RSZ ds. GB UE V4 2019-2 gen. dyw. pil. Jan Śliwka złożył szczególne podziękowania na ręce gen. bryg. Szymona Koziatka, byłego dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej realizującego zadania związane z przygotowaniem FHQ do pełnienia dyżuru. W czasie odprawy omówiono dwuletni okres przygotowań i półroczny okres pełnienia dyżuru, z głównym celem – podsumowaniem i wypracowaniem wniosków dla następnej Grupy Bojowej Unii Europejskiej planowanej do pełnienia dyżuru w pierwszej połowie 2023 r.

Zgodnie z koncepcją Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz stabilizacyjnych. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji Grupa musi osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie dziesięciu dni. Żołnierze GB UE mogą zostać przeniesieni w rejon kryzysu na odległość nawet sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Grupa Bojowa powinna być zdolna do samodzielnego działania przez 30 dni z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni. W GB UE V4 2019-2 Polska była państwem ramowym, a obsadę operacyjną uzupełniali żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej i Chorwacji. Trzon Grupy Bojowej UE stanowiła 6. Brygada Powietrznodesantowa.

Tekst: ppłk Tomasz Pędzik
Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
29.01.2020 r.