None

Saperzy robią „przedświąteczne” porządki

8 zdjęć w galerii
Grudzień dla saperów z patroli saperskich był zazwyczaj spokojny, ale nie w tym roku, gdzie od początku grudnia zrealizowali już kilkaset zgłoszeń. Szczególnie okres przedświątecznych jest gorący.
Wiele podjęć przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) wiązało się z ewakuacja ludności.

17 grudnia patrol rozminowania z Bolesławca przeprowadził akcję likwidacji radzieckiego pocisku rakietowego do wyrzutni rakiet „Katiusza”, którą znaleziono w czasie prac ziemnych na terenie budowy żłobka, przy funkcjonującym przedszkolu w miejscowości Jędrzychowice - powiat Zgorzelec, w województwie dolnośląskim, w pobliżu węzła autostradowego (autostrada A4) i granicy Polsko - Niemieckiej.

Po ewakuacji około 5 tysięcy osób, zamknięciu pobliskich dróg krajowych i wojewódzkich oraz zabezpieczeniu terenu przez Policję i Straż Pożarną, saperzy patrolu podjęli pocisk rakietowy i przetransportowali go poza teren zurbanizowany i tam zdetonowali. Podjęto i zlikwidowano pocisk rakietowy, produkcji radzieckiej.

W tym roku była to 244 akcja likwidacji zardzewiałej śmierci przeprowadzona przez bolesławiecki Patrol Rozminowania.

Kolejne zgłoszenia były 18 grudnia. O godzinie 15.20 patrol saperski z Elbląga, z 15 pułku przeciwlotniczego, otrzymał z Gdańska informację o znalezieniu na budowie przy ul. Migdałowej bomby lotniczej o wadze ok. 80 kg. Ze względu na duży wagomiar przedmiotu oraz znajdujące się w pobliżu zabudowania, policyjny pirotechnik podjął decyzję o potrzebie przeprowadzenia ewakuacji 8 domków jednorodzinnych zamieszkałych przez 16 rodzin (około 50 osób) oraz wstrzymaniu prac na budowie.

Uwzględniając czas potrzebny do przeprowadzenia akcji oraz bezpieczeństwo podległych żołnierzy, dowódca patrolu saperskiego zdecydował, że podjęcie oraz zabezpieczenie bomby lotniczej nastąpi w dniu 19 grudnia w godzinach porannych. O godz. 8.30 następnego dnia patrol rozpoczął procedurę podjęcia oraz zabezpieczenia znalezionego niewybuchu. Akcję zakończono około godz. 12.00 zniszczeniem niewybuchu.

Natomiast o godz.14.58 do patrolu rozminowania z 43 batalionu saperów wpłynęło zgłoszenie o znalezieniu PWiN podczas budowa fontanny na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Po przeprowadzonym rozpoznaniu wyznaczono strefę niebezpieczną. Zostali ewakuowani pracownicy oraz studenci uniwersytetu, zatrzymano ruch pojazdów oraz pieszych przez funkcjonariuszy Policji. Podjęto wykopał granat moździerzowy 82mm amunicję strzelecką.

Żołnierze patroli rozminowania nie ograniczają swego działania tylko i wyłącznie do podejmowania i neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Realizują również inne działania, takie jak oczyszczanie całkowite terenu, zabezpieczają realizację zadań z materiałem wybuchowym przez szkolące się pododdziały, prowadzą nadzór saperski, czy też realizują zajęcia profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.

Od przyszłego roku następuje zmiana nazw obecnych patroli rozminowania. Zakres działania pozostanie bez zmian i będzie realizowany już przez patrole saperskie.

Tekst: płk Artur Talik, st. chor. sztab. Krzysztof Miszta, st. chor. sztab. Radosław Mazur,
Zdjęcia: st. chor. sztab. Radosław Mazur, mł. chor. mar. Mirosław Lazar
20.12.2019 r.