Zespół Rekonesansowy DG RSZ w Albanii

Zespół Rekonesansowy DG RSZ w Albanii

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: ppłk Sebastian Czajkowski
Zespół Rekonesansowy DG RSZ w dniach 7-11 grudnia br. uczestniczył w szacowaniu skutków jednego z najsilniejszych trzęsień ziemi w Albanii, jakie miało miejsce 26 listopada br.
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Mika, na polecenie Ministra Obrony Narodowej, powołał Zespół rekonesansowy, który 7 grudnia został skierowany do Tirany z zadaniem określenia stanu technicznego infrastruktury po trzęsieniu ziemi oraz rozpoznania możliwości udzielenia przez Siły Zbrojne RP pomocy społeczeństwu Albanii w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi.

W składzie Zespołu Rekonesansowego pod przewodnictwem Szefa Wydziału Planowania Infrastruktury DG RSZ, ppłk. Sebastiana Czajkowskiego znaleźli się specjaliści z zakresu infrastruktury, inżynierii wojskowej oraz współpracy cywilno-wojskowej delegowani z Wojskowej Akademii Technicznej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (12 Terenowego Oddziału Lotniskowego, Stołecznego Zarządu Infrastruktury), Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ oraz Jednostek Wojskowych podległych DG RSZ (Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 1 pułku saperów, 16 batalionu saperów, 16 batalionu remontu lotnisk, 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego).

Głównym zadaniem zespołu była ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych ludności cywilnej oraz budynków użyteczności publicznej pod kątem ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Zaangażowanie zespołu skutkowało przeprowadzeniem w ciągu trzech dni oceny 217 budynków (54 uznano za zagrażająca zdrowiu i życiu ludzkiemu) w rejonie Duress i Rushbull.

Zespół polskich oficerów realizował postawione przez Ministra Obrony Narodowej zadanie w obszarach miejskich, wiejskich oraz górskich, gdzie często polscy żołnierze byli pierwszymi ekspertami przybyłymi na miejsce katastrofy. Przedstawiciele Zespołu rekonesansowego oszacowali zakres potrzebnej pomocy specjalistycznej w zakresie odbudowy infrastruktury, dokonano sprawdzenia budynków i oszacowano czy są one możliwe do zamieszkania lub wymagające niewielkich remontów, niektóre budynki ze względu na skalę zniszczeń zostały całkowicie wyłączone z eksploatacji jako zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu.

Według opinii Ambasady RP w Albanii profesjonalizm zespołu rekonesansowego skierowanego przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej został bardzo wysoko oceniony przez rząd Albanii. Praca ekspertów z DG RSZ spotkała się z serdecznym przyjęciem wśród ludności Albanii oraz była szeroko komentowana w mediach.

Tekst i zdjęcia: ppłk Sebastian Czajkowski
13.12.2019 r.